Средната годишна заплата на мъжете е 20 515 лв., а на жените - 16 880 лв.

Това се посочва в специална глава, посветена на намаляването на разликите по пол, доходите и заплащането, от Доклада за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2022 година, който е качен за обществено обсъждане на сайта на социалното министерство.

Средният осигурителен доход за страната през миналата година е 1298 лв., като за мъжете той е 1340 лв. а за жените - 1254 лв. Или разликата е близо 7% в полза на мъжете.

Средната пенсия на мъжете е 797 лв., а на жените - едва 658 лв.

Относителният дял на бедните спрямо линията на бедност общо за страната е 22% от населението, като за жените процентът е почти 24, а за мъжете - малко над 20.