За 2022 г. идентифицираните случаи на домашно насилие са 736, от които 10 лица с увреждания, 188 жени, шестима мъже и 542 деца. Това показва справка на БТА в проекта на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2022 г. Докладът е публикуван в портала за обществени консултации на Министерския съвет.

В България липсва официална статистика по отношение броя на подадените сигнали за домашно насилие. Агенцията за социално подпомагане събира информация за идентифицираните случаи на домашно насилие в дирекциите "Социално подпомагане" (ДСП).

Социалните услуги, делегирани от държавата дейности, към които могат да бъдат насочвани деца и лица, жертви на насилие, на територията на страната, към момента са:

20 кризисни центъра за деца, с общ капацитет 212 места, осем кризисни центъра за възрастни лица, с общ капацитет 94 места, 146 центъра за обществена подкрепа, с общ капацитет 6050 места, един център за обществена подкрепа/Общностен център за деца и семейства, с общ капацитет 30 места и 12 Звена „Майка и бебе”, с общ капацитет 75 места.

Към края на 2022 г. в кризисните центрове за деца са настанени 115 деца, а в кризисни центрове за лица са настанени 55 потребители, пише още в доклада.

Все повече хора у нас се решават да потърсят помощ при случаи на домашно насилие, коментираха за БТА психолозите проф. Маргарита Бакрачева от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Катя Кръстанова, клиничен психолог и психотерапевт във фондация „Асоциация Анимус“. 

Какот и Клуб Z писа - за първото шестмесечие на 2023 г. в Министерството на вътрешните работи са получени 1950 заповеди за защита от домашно насилие. От тях 647 са заповедите за постоянна защита, а 1303 - за незабавна защита, сочат обобщените данни, които събира и обработва Главна дирекция „Национална полиция“.

С 40 % са се увеличили и образуваните досъдебни производства за престъпления, извършени в условията на домашно насилие. За първото шестмесечие на годината те са 596, спрямо 426 за същия период на миналата година.

Според данните на МВР само през юни т.г. са разкрити 35 случая на домашно насилие. Нивото на разкриваемост е 3,8 %.