СЕМ оповести специална позиция, по повод изявления на премиера Николай Денков от вчера. Той заяви, че имало много сериозна дезинформация в публичното пространство, с измислени твърдения и интерпретации, които изобщо не съответствали на истината.

Денков допълни, че за борбата с дезинформацията е важно да работят структурите, свързани с етичните стандарти на журналистите.

"СЕМ очевидно не си върши работата. Не може журналисти, които разпространяват неверни факти, вероятно знаейки, че са неверни, да не бъдат санкционирани по някакъв начин. Журналистическата етика изисква не просто да казвате нещо, а да го проверите през няколко източника. Има базови стандарти, които водещите медии по света спазват задължително.

Лъжата няма място, освен ако не бъде казано ясно, че това е лъжа".

Това каза Денков. На въпрос, свързан с изказването на председателката на СЕМ Соня Момчилова, че "лъжата също има право на живот", Николай Денков коментира:

"Самият факт, че председателят на СЕМ може да изрече такава фраза, показва, че той не си е на мястото".

Ето какво отговориха от СЕМ:

"Съветът за електронни медии намира за недопустими оценките и внушенията, направени от министър-председателя по адрес на СЕМ. Изразеното по време на двумесечния отчет под формата на интервю показва непознаване на правомощията на органа, определени в Закона за радиото и телевизията; незнание по отношение дейността на кои лица е компетентен СЕМ; неразбиране, че професионалните стандарти за журналистическа дейност, залегнали в Етичния кодекс на българските медии, се съблюдават от Етичната комисия (саморегулаторен орган) към Фондация "Национален съвет за журналистическа етика".

Представителите на изпълнителната власт, а и на законодателната, би било добре да се съобразят с констатациите и препоръките във всеки един от докладите на Европейската комисия по върховенството на правото, като коригират собственото си поведение по отношение на независимостта на медийния регулатор и на всички медии в страната.

Съветът за електронни медии обръща внимание, че за изминалата година е осъществил над 24 000 часа мониторинг на телевизионни и радиопрограми. В рамките на правомощията си е провел и осем фокусирани наблюдения по темата за войната в Украйна, които включват и анализират проблема с дезинформацията".

(позицията не е подкрепена от Пролет Велкова)

Малко по-късно Денков отговори на днешната позиция на СЕМ.

Крайно време е СЕМ да се опита да види какво може да направи, за да се справи с проблемите на дезинформацията, хибридните атаки и неспазването на етичните правила, а не да обяснява какво не може да направи, каза Денков.

"През последните два месеца много от проблемите, с които се сблъскваме, са резултат от феномена на широко затворените очи", каза още той за работата на медийния регулатор.

Денков препоръча на СЕМ да инициира дискусия по темите за дезинформацията, хибридните атаки и спазването на етичните правила, на която да бъдат поканени журналисти и университетски преподаватели.

"Има неща, които могат да направят. Призивът към тях е да погледнат какво могат да направят, а не какво не могат да направят", каза още Николай Денков.