Европейската комисия одобри българска държавна помощ в размер на 16 милиона евро в подкрепа на разширяването на газохранилището в Чирен.

Хранилището принадлежи на „Булгартрансгаз“.

Компанията реши да инвестира близо 285 милиона евро в единственото хранилище да природен газ в България. Очаква се капацитетът му да нарасне от 550 милиова ва 1 милиард кубически метра. Ще бъде увеличен и капацитетът за изпомпване и напомпване на природен газ.

България смята да подкрепи инвестицията на „Булгартрансгаз“ с 9-годишна държавна гаранция на заема от 16 милиона евро, за което е уведомила Комисията. Целта е гарантиране на сигурността на газовите доставки, засилване на конкуренцията на газовия пазар чрез по-голяма интеграция на хранилището в мрежата и насърчаване на търговията с газ в региона.

Газохранилището в Чирен е проект от общ интерес (ПОИ). Той е включен в Петия списък на ПОИ. Целта на тези проекти е допълване на европейския енергиен пазар. Така ЕС ще може да постигне своите цели в сферата на енергията и климата.