Промените в Закона за защита от домашното насилие, с които понятието "интимна връзка" официално беше въведено в правото у нас, са обнародвани в "Държавен вестник".

Според тях право на защита имат и лица, които не живеят заедно, но са в интимни отношения от над 60 дни. Определението срещна остри критики, като дори се заговори, че текстът може да бъде атакуван пред Конституционния съд.

Промените бяха приети ударно на извънредно заседание на парламента след случая "Дебора" в Стара Загора.

Дефиницията на термина "интимна връзка" предизвика разнопосочни оценки от страна на юристи и представители на неправителствения сектор. Много от тях твърдят, че промяната е важна стъпка за по-ефективната борба срещу домашното насилие, но смятат определението за интимна връзка за дискриминативно и противоконституционно.

Законът вече ще обхваща жертвите на насилие, които нито имат брак с потенциалния си насилник, нито са във фактическо съжителство с него.