Шефът няма да има право да търси работника в почивните дни чрез имейли и съобщения в социални мрежи. Това ще важи за работещите от разстояние.

Промяната е предложена от Министерството на труда и социалната политика и е част от цял пакет поправки в Кодекса на труда, които бяха публикувани за обществено обсъждане, съобщава бТВ.

"С цел да се осигури закрила на работещите от разстояние се предлага регламентиране на "правото на изключване", се посочва в мотивите.

Т.е. правото на работника да не осъществява електронна комуникация с шефа си по време на междудневната и седмичната почивка.

Тъй като при някои професии е необходимо в определени ситуации шефът да има право да комуникира с работника, се регламентира възможността с индивидуалния или колективния трудов договор да се уговорят условията, при които това ще е допустимо.

С поправките се регламентират и минималните изисквания затова какво да съдържа трудовият договор, ако работим от разстояние.

Работникът ще е задължен да осигури мястото, на което ще работи от разстояние, като то не трябва да крие риск за здравето и живота му.

Предлагат се и промени, свързани с отчитането на свършената работа от разстояние и контрола на работното време.