Пресцентърът на прокуратурата разпространи интересно прессъобщение "във връзка с разнопосочните изказвания в публичното пространство по отношение на разследването по досъдебно производство, водено за престъпление по чл. 108а, ал. 1 от НК (тероризъм) по повод взрив на 01.05.2023 г. в местността Ярема"... и т.н. Явно става дума за т. нар. атентат срещу Гешев, който вече бива атакуван открито, включително и от вътрешния министър Демерджиев, и от зам. главния прокурор Борислав Сарафов.

Научаваме, че "ръководството и надзорът върху разследването се осъществява от екип от трима прокурори, които са определени на принципа на случайния подбор", а "разследването по делото се извършва и ще продължи да се извършва обективно, всестранно и пълно".

Засяга се и ролята на мистичния "израелски експерт по антитероризъм", който първоначално бе активно намесен в наративите на прокуратурата - като доказателство за тежестта на атентата. После обаче Иван Демерджиев каза, че той е кацнал у нас 95 мин преди "атентата", а Сарафов обяви - че по лично нареждане на Гешев е доведен на място, като така буквално обвини главния прокурор в закононарушение.

"Наблюдаващите прокурори не са разпореждали извършването на процесуално-следствени действия с участието на вещо лице, извън списъка на вещите лица... - се казва още в прессъобщението.

Наблюдаващите прокурори не са допуснали на местопроизшествието лица, които нямат право да бъдат там."

Последното неясно какво казва - Сарафов никога не е обвинявал наблюдаващите прокурори, че са водили "израелския експерт".

"Предвид множеството интерпретации на случая в публичното пространство и създаването на пречки за разкриване на обективната истина, на 11.05.2023 г. наблюдаващите прокурори са издали постановление, с което се указва спазване на нормата на чл. 198 от НПК с оглед неразгласяване без разрешение на наблюдаващ прокурор на материали от воденото разследване."

Иначе казано - наблюдаващите прокурори са издали постановление, с което указат да се спазва законът (?!).

Ето как завършва съобщението:

"СГП изразява несъгласие с всички коментари и тълкувания, направени до момента, тъй като досъдебното производство е в начален етап и не са събрани и проверени всички доказателства, на базата на които може да се достигне до категоричен извод относно случилото се на 01.05.2023 г."

Неясно е как СГП не е съгласна с "всички" коментари, като те са взаимно противоречащи и изключващи се, а цяла плеяда от медии подкрепят версията именно на прокуратурата.

Но всичко НЕ свършва така. След това съобщение, което е от 10:35... дойде второ - в 12:08 ч. В него пише:

"Софийска градска прокуратура прави следното уточнение. На местопроизшествието е имало чуждестранен експерт, но същият не е бил допуснат от наблюдаващите прокурори и не е взел участие в извършваните действия по разследването."