„Европейският парламент предвижда да се създаде механизъм държавите членки да поемат своите отговорности по отношение на мигранти и лица, търсещи убежище. Без да има възможност страни като Унгария и Полша да си затворят очите и да откажат да се разпредели тежестта за сметка на България и другите държави от първа линия, особено в случаите на засилен натиск.“

Това заяви днес българската евродепутатка социалистка Елена Йончева. Тя е председателка на Контактната група на ЕП за политиката по миграция. Днес групата проведе съвместно заседание с представители на пет държави членки, включително от Испания, която председателства Съвета на ЕС. Евродепутатите отново призоваха страните от ЕС да постигнат съгласие по регламента за разпределение на отговорностите в кризисни ситуации и да започнат преговори с Парламента. Те взеха решение да спрат преговори със Съвета по част от Пакта за миграцията и убежището, за да приканят държавите членки да намерят консенсус за регламента за кризисни ситуации.

„Амбицията на преговорите по политиката на ЕС за миграция е да се помогне категорично на България, както и на всички държави на първа линия. За съжаление обаче, държавите членки в Съвета все още не могат да постигнат съгласие по ключов елемент от Пакта – регламента за разпределение на отговорностите в кризисни ситуации. Според Европейския парламент този регламент трябва да задължи страните във вътрешността на ЕС да поемат ангажимент на тяхната територия, когато държава членка на първа линия е изложена на миграционен натиск“, изтъкна Йончева.

Тя предупреди, че остават едва няколко месеца за постигане на споразумение между ЕП и Съвета. Все още обаче се чака единна позиция на страните членки.

Преговорите продължават няколко месеца.

„България е държава на първа линия. Ето защо всеки инструмент на разпределение на отговорностите – преместване на мигранти в друга държава или финансова помощ, която да се използва за целите на укрепване на границата, е в наша полза. Ние сме сред държавите с най-голям интерес от подобна реформа“, отбеляза Елена Йончева.