Д-р Румен Велев остава директор на болница "Шейново", въпреки решението на Столичния общински съвет от 14 септември за отстраняването му.

Агенцията по вписвания отказа да изпълни решението на съвета, който определи д-р Таня Андреева като временно изпълняваща длъжността директор.

До избиране на нов общински съвет д-р Велев ще продължи да бъде директор на "Шейново". 

Работещи в болницата организираха поредица от протести в защита на Велев с аргумента, че той е спечелил конкурса за поста директор.