Държавите от ЕС все още се борят за т.нар. кризисен регламент в европейската реформа в областта на убежището. Германия предупреди, че не е съгласна с реформата й в този й вид и Берлин може да не я подкрепи.

Министърът на външните работи на Германия Аналена Бербок предупреди срещу въвеждането на т.нар. кризисен регламент в реформата на европейската миграционна политика.

„Вместо подредени процедури, по-специално широката свобода на действие, която настоящият кризисен регламент предоставя в случай на криза, де факто отново биха се създали стимули за препращане на голям брой нерегистрирани бежанци към Германия“, написа тя в туитър.

Досега германското правителство се опасяваше най-вече от това, че стандартите, например в областта на настаняването и грижите за мигрантите, биха могли да се понижат твърде много, ако се приложи регламентът за кризата. Сега Бербок се опасява също така, че в такъв случай в Германия може да пристигнат особено голям брой хора.

„Ето защо заедно с министърката на вътрешните работи Нанси Файзер се боря с всички сили за това, нашите германски опасения ще бъдат взети под внимание и че в Европа има система за предоставяне на убежище, която функционира и в случай на криза. Не бива вместо нея да правим нова, която ще отвори портите на хаоса", пише още Бербок.

В същото време тя призова за бързо приемане на Общата европейска система за убежище.

Следващата седмица министрите на правосъдието и вътрешните работи на ЕС ще се срещнат в Брюксел. Миграционната политика също ще бъде включена в дневния ред. Миналата седмица Европейският парламент обяви блокиране на преговорите по планираната реформа на системата за убежище.

Евродепутатите обосноваха хода си и с това, че правителствата на държавите членки все още не са заели позиция по планирания антикризисен регламент. Забавянето е особено взривоопасно заради наближаващите европейски избори през юни 2024 г.

Предисторията на този въпрос е в текущите преговори за Общата европейска система за убежище, която има за цел, наред с другото, да ограничи незаконната миграция в ЕС. Възможен допълнителен компонент би могъл да бъде Кризисният регламент, който би позволил много гъвкави мерки в случай на особено голям брой мигранти - като например през 2015 г.

В зависимост от прилагането им в засегнатите държави по външните граници на ЕС, те биха могли да доведат до повече презаселвания, но и до повече транзитни преминавания на мигранти към държави като Германия.