Плаща ли се за е-бележката, с която се извиняват отсъствия поради болест? Кой може да я издава? Автоматично ли се извиняват отсъствията? Могат ли лекарите да откажат да издадат бележка? И още въпроси, на които се опитват да дадат отговор от Министерството на здравеопазването. Е-бележката влиза в действие от 1 октомври.