Замърсяването на планетата и намаляването на екологичния отпечатък е комплексен проблем, който изисква общи усилия на бизнеса, клиентите и държавата. Голямата промяна обаче изисква малки стъпки от всички. Основното предизвикателство е, че хората невинаги имат ясна идея какви стъпки могат да предприемат в ежедневието си, така че да допринесат за настъпването на тази промяна. През месец септември Yettel стартира кампанията „Зелената кауза“, която ангажира потребителите с темите, свързани с опазването на околната среда. Затова как всяка малка крачка има значение и как зелената кауза може да стане кауза на всеки един от нас, разговаряме с Мария Маринова, директор „Маркетинг комуникации“ в телекома.

Г-жо Маринова, какво представлява кампанията „Зелената кауза“ на Yettel?

Зелената кауза обединява нашите усилия за повишаване на информираността и осигуряване на лесни и достъпни решения за справяне с проблеми, свързани с опазването на природата. Затова и всеки, който се присъедини към „Зелената кауза“, ще получава интересна информация по теми, свързани с кръгова икономика, устойчив начин на живот и енергия от възобновяеми източници.

Чрез „Зелената кауза“ искаме да помогнем на хората как с лесни стъпки да водят по-екосъобразен начин на живот. Предлагаме една от първите стъпки да е рециклирането на старите устройства, защото електронният отпадък е най-бързо растящият поток от отпадъци в световен мащаб. Много хора не знаят, че чрез рециклирането на дори най-старите и счупени устройства, техните ценни съставни части могат да се използват отново. Можем да дадем нов живот на нещата, които стоят забутани по шкафчетата ни и по този начин да намалим употребата на ценни ресурси, използвани за направата на нови устройства, и въглеродния отпечатък, който оставяме при производствените процеси. Ако всеки от нас рециклира дори само един стар телефон, това ще има огромно отражение в позитивна посока за опазването на природата.

А като допълнителен стимул, включилите се в „Зелената кауза“ ще могат до края на октомври да закупят нов смартфон с отстъпка от до 300 лева.

Yettel отдавна работи в тази посока, какво ви мотивира да продължите и с какво тази кампания се различава от предишните?

Знаем, че за подобни теми пътят към промяна е дълъг и човек минава през различни етапи – първо да се запознае и да осъзнае естеството на проблема и след това да мисли с какво може да помогне.

Това, което ни мотивира е, че забелязваме положителна тенденция в информираността по темата на хората у нас и желанието им за промяна. Ежегодно правим проучвания по този въпрос и можем да твърдим, че комуникацията по темата определено помага. С повишаването на информираността искаме все повече хора да пристъпят към действие. Заедно да постигаме резултати, които не са самоцелни, а имат реално отражение за опазването на околната среда. Зелената ни кауза ще остане една от дългосрочните инициативи, с които Yettel споделя полезна и достъпна информация за устойчивия начин на живот и с амбицията да мотивира колкото се може повече хора да направят малки промени в ежедневието си.

Със „Зелената кауза“ и всички други действия, които предприемаме, заявяваме дългосрочните си намерения към подобряване на ситуацията. За нас това не са просто кампании, а цели на компанията, заложени в нашата Стратегия за устойчиво развитие.

Какви са резултатите, които успяхте да постигнете до момента?

Целта на компанията е до 2028 година да не допусне 127 тона електронни отпадъци да попаднат на сметищата, което ще постигнем чрез различни програми. Тази цел е заложена и в петгодишната ни Стратегия за устойчиво развитие. За определянето на стратегия, целите и отчитането на резултатите следваме световно признати стандарти, затова и поемаме ангажимент всяка година да публикуваме доклад за постигнатия напредък, като този за 2022 г. бе публикуван преди дни. Радостни сме да споделим, че само за една година събраното количество електронен отпадък е 20,3 тона. Резултатите от текущата година ще бъдат изчислени и отчетени в следващия годишен доклад през 2024 г.

Кое е основното послание, което искате да предадете на вашите клиенти и на обществото в България?

Нашите проучвания по темата показват, че въпреки нарастването на намеренията на хората към рециклиране на електронен отпадък, все още едва 11% от анкетираните реално рециклират. Целта ни е една – всеки да предаде устройствата, които вече не използва. След това те имат два пътя – или да бъдат ремонтирани и върнати на пазара, или да бъдат рециклирани. Нашата задача е да направим рециклирането лесно и достъпно за всички. Ето защо във всеки един магазин на Yettel има определени за целта контейнери, където всеки може да предаде старото си устройство.

Само ваши клиенти ли могат да се присъединят към каузата и да предадат електронния си отпадък в магазините на Yettel?

Независимо дали е клиент на Yettel, или не, всеки може да посети наш магазин и да предаде стари телефони, таблети, зарядни, батерии и смарт джаджи. А всеки наш клиент може да заяви желание да получава полезни съвети и информация.

Споменахте, че през „Зелената кауза“ ще увеличите информираността и по други теми за по-екологичен начин на живот, различни от рециклирането на електронен отпадък. Можете ли да споделите кои са те и защо?

Когато стане дума за опазване на планетата, най-често сред темите е рециклирането на отпадъци. Има обаче и други близки до ежедневието на човек действия, за които по-малко се говори, а тяхното влияние върху цялостната ситуация е от съществено значение. Затова чрез „Зелената кауза“ всеки месец ще засягаме по една такава тема и ще споделяме полезна информация, интересни факти и най-вече решения. Месечните статии, които включилите се в каузата ще получават, са насочени върху теми като тази как да използваме възобновяема енергия у дома, как да избираме екосъобразни устройства, как да отпразнуваме Коледа по по-екосъобразен начин и други. Вярваме, че те ще са полезни както за по-запознатите хора, така и за начинаещи.

Рядко, например, някой се замисля как любимите ни пътувания и почивки за „бягство“ от ежедневието влияят на планетата. А можем много лесно да планираме устойчива почивка – това е още една тема, с която ще ангажираме хората, присъединили се към „Зелената кауза“. А включването е максимално опростено – онлайн през приложението Yettel, на yettel.bg и във всеки наш магазин.