"Корупцията, особено в България, е пуснала изключително дълбоки корени. Тя е проникнала в профсъюзите, в работодателските организации, в почти всички сектори на икономиката и в почти цялата държавна администрация и борбата срещу толкова голямо раково образование в българското общество няма да е нито бърза, нито лесна. Тя ще изисква постоянство, ще изисква да се работи умно, да не се отказваме, а и някой път, ако използвам една фраза на Стефан Стамболов: "Да се хванем за опашката на дявола, за да извадим страната от блатото".

Това заяви министърът на финансите Асен Василев на форум за подобряване на прозрачността и управлението, проведен в столичен хотел.