Вицепремиерът и министър на външните работи Мария Габриел и Джеймс Клевърли, държавен секретар по въпросите на външните работи, Британската общност и развитието подписаха днес Съвместна декларация за стратегическо партньорство между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия. Официалната церемония се състоя в Лондон.

„Днес е много важен ден в двустранните отношения между България и Обединеното кралство. Подписването на декларацията издига партньорството между България и Обединеното кралство на ново стратегическо ниво и е в полза на гражданите на двете страни. Тя е резултат от активната ни работа с британските партньори през последните няколко месеца.“, заяви Мария Габриел.

Съвместната декларация олицетворява силната амбиция на двете страни за още по-силно сътрудничество в редица  ключови области - външна политика, политика за сигурност и отбрана; правосъдие и вътрешни работи; двустранно икономическо и търговско сътрудничество; технологии, наука, здравеопазване, образование, култура и околна среда.

Мария Габриел специално подчерта важността на научните изследвания, иновациите и образованието. Именно те са посочени като ключова сфера на стратегическото партньорство. Например, може да се търси активизиране на съвместната работа в рамките на програмата „Хоризонт Европа“.

България и Обединеното кралство ще работят също за увеличаване на академичната мобилност. Една от целите е взаимно признаване на националните документи, удостоверяващи завършени нива на училищно и висше образование.

Мария Габриел подчерта също, че „ще бъдат положени всички усилия за ефективното изпълнение на заявените в документа приоритети“. Важна роля в това отношение ще играе ежегодния диалог между външните министерства на двете страни.

БТА