Правото на ЕС допуска закриването на Специализирания наказателен съд (СНС) в България.

Това гласи заключение на генералния адвокат на Съда на Европейския съюз (СЕС), съобщиха от базираната в Люксембург юридическа институция.

Произнасянето на генералния адвокат Мануел Кампос Санчес-Бордона е по преюдициално запитване на съдия Мариета Райкова, която беше председател на закрития Специализиран наказателен съд (СНС), а сега е съдия в Административен съд София-град (АССГ), напомня "Лекс".

Случаят

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗИДЗСВ), приет през 2022 г., българският законодател закри, наред с други органи на съдебната власт, СНС. Определен бе и начинът на преназначаване в други съдилища на съдиите, заемали длъжност в този съд до влизане в сила на новия закон.

ЗИДЗСВ предвижда също, че първоинстанционните наказателни дела пред СНС, по които е проведено разпоредително заседание, продължават в Софийския градски съд (СГС), но разглеждането им продължава от съдебния състав, провел заседанието (дори и физически тези дела продължават до ден днешен най-често в сградата на ул. "Черковна", бел .ред на Клуб Z).

В преюдициалното запитване, отправено до Съда на ЕС, се изразяваха съмнения - съвместима ли е с правото на ЕС законодателната реформа от 2022 г. в частта за закриване на СНС.

Заключението

Правото на ЕС допуска реформа на съдебната система на държава членка, с която се закрива даден специализиран наказателен съд, чиито правомощия се прехвърлят към друг общ съд. Реформата едновременно предвижда разглеждането на водените пред закрития съд наказателни дела, по които е проведено разпоредително заседание, да  продължава от компетентния до закриването съдебен състав.

Правото на ЕС допуска също така в рамките на споменатата реформа да се извърши преназначаване на съдиите от закрития съд в други съдилища от същия ранг. Това трябва да става въз основа на обективни критерии, при които отсъства всякакво съмнение за произвол, гласи още заключението.

• Заключението на генералния адвокат не обвързва Съда. Задачата на генералните адвокати е да предлагат на СЕС, при пълна независимост, правно разрешение на делото, което им е поверено. Оттук нататък съдиите от Съда пристъпват към разисквания по делото. Съдебното решение ще бъде постановено на по-късна дата.