Държавният бюджет ще направи трансфер от 11 млрд. лв. към бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО). Депутатите приеха днес на първо четене бюджета на ДОО.

"Дупката" в разчетите на ДОО за 2024 г. нараства с още 2,5 млрд. лв. и достига рекордните 11 млрд. лв. Дефицитът се покрива с трансфер от републиканския бюджет.

От управляващото мнозинство - както ГЕРБ, така и "Продължаваме промяната - Демократична България" заявиха, че системата е стабилна, защото ръстът на разходите върви с ръста на икономиката и хората трябва да се спокойни, затова че ще получават пенсиите си.

Планираните приходи в бюджета през 2024 г. са малко под 12.8 млрд. лева, като в сравнение с тази година нарастват с 1.6 милиарда. Разходите са за 24.3 млрд и нарастват с 2.5 млрд. лева.

Според приетите текстове работодателите вече ще плащат първите два, а не първите три дни болничен. Сега тези три дни се плащат 70%, докато последвалата компенсация от НОИ се изплаща 80%. 

От 1 януари 2024 г. минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, земеделските стопани и тютюнопроизводителите се увеличава от 780 лв. на 933 лв. Повишава се и максималният осигурителен доход за всички осигурени лица от 3400 лв. на 3750 лв.

От 1 юли догодина всички пенсии, отпуснати до края на 2023 г. ще се осъвременят с 11%. От същата дата минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж ще се повиши от 523.04 лв. на 580.57 лева. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се запазва на 3 400 лева. Социалната пенсия за старост ще се увеличи на 307.07 лева.

От 1 юли 2024 г. ще се увеличи добавката от пенсията на починал съпруг/съпруга (т.нар. вдовишка добавка) от досегашните 26.5 % на 30% от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг/съпруга.

Увеличава се максималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица от 85.71 лв. на 107.14 лева. Минималният размер обаче остава 18 лв., като има идея да се увеличо до 21 лв.

Размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст на бащата (осиновителя) остават без промяна и през 2024 г. ще бъде 780 лева.

С проекта на закона за бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2024 г. се постига и баланс, и устойчивост. Това каза министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова.

"Наистина паричните обезщетения, помощите и пенсиите имат съществено значение за запазване на жизнения стандарт на големи групи от нашето общество, особено големи групи лица в уязвимо положение", отбеляза министърът.

По думите ѝ тези парични плащания от държавното обезщетение и осигуряването са основен източник на доход за голяма част от безработните в страната, майките, болните, децата с починали родители, хората с увреждания и пенсионерите.

"В тази връзка искам да подчертая, че усилията на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) винаги са били насочени към намиране на варианти за тяхното повишаване и аз като социален министър бих била радостна, ако финансовото положение на бюджета и системата за обществено осигуряване позволява увеличаване на всички форми на обезщетения", посочи Шалапатова.

Тя отбеляза, че тази цел трябва да бъде съобразена с финансовите възможности на бюджета, който е осигурен в настоящия момент.