От днес на всички гранични пунктове водачите ще бъдат предупреждавани за неплатени глоби. Целта е шофьорите да бъдат информирани за задълженията си и те да им бъдат връчени по законовия ред - за да ги платят, съобщава БНТ.

Премиерът Николай Денков обясни, че целта на акцията е да се повиши събираемостта на глобите. Той подчерта, че няма изискване за плащане на глобите по граничните пунктове. Също така полицията няма да задържа личните документи на шофьорите, докато не си платят глобите.

Вчера част от водачите, засечени на "Калотина", са поискали веднага да си платят глобите, затова се е получило забавяне при преминаването на граничния пункт.

Клуб Z напомня, че в своя позиция вчера от МВР заявиха, че "след извършени констатации за изключително много невръчени наказателни постановления и електронни фишове за глоби, със заповед на заместник-директора на ГД „Гранична полиция“ са дадени указания да се извършва справка за невръчени електронни фишове на всички влизащи и напускащи страната".

Иначе казано, на границата ГД ГП само връчва глобите, а не ги изиксква - тъй като невръчването е един от основните проблеми, който води на практика до микроскопична събираемост - под 10% от наложените санкции.

На недоволството на много водачи - че това е довело до опашки, от полицията отговарят, че всъщност те са "поради желанието на граждани да заплатят своите глоби веднага".

"Категорично опровергаваме медийни публикации, в които се казва, че личните документи на граждани са били задържани от „Гранична полиция“, докато не заплатят глобите си от пътни нарушения", пишат от пресцентъра.

Последното е факт, както разказа Клуб Z, след като адвокат атакува през 2020 г. пред административния съд практиката на МВР - да те спират на границата на "изход" от страната, докато не си платиш санкциите по Закона за движение по пътищата.

Състав на ВАС тогава постанови:

"... Обстоятелството, че държавата не може да изпълни задължението си по връчване на електронни фишове и на наказателни постановления, издадени въз основа на Закона за движението по пътищата, както и да събира вземанията си по тях, по никакъв начин не може да бъде основание за възпрепятстване на правото на напускане на страната“.

Вчера от МВР допълват и че новата заповед няма да се прилага пред уикенда.

Ето и съобщението на МВР от неделя в оригинал:

Пресцентърът на Министерството на вътрешните работи информира, че след извършени констатации за изключително много невръчени наказателни постановления и електронни фишове за глоби, със заповед на заместник-директора на ГД „Гранична полиция“ са дадени указания да се извършва справка за невръчени електронни фишове на всички влизащи и напускащи страната български граждани, с цел по-голяма събираемост на глобите от извършени нарушения на Закона за движението по пътищата.

Категорично опровергаваме медийни публикации, в които се казва, че личните документи на граждани са били задържани от „Гранична полиция“, докато не заплатят глобите си от пътни нарушения. Напомняме, че след връчване на електронен фиш или наказателно постановление, глобата може да се заплати в определен срок, без това да се извършва вeднага на граничния пункт. Опашки са се образували поради желанието на граждани да заплатят своите глоби веднага.

С цел облекчаване на пътния трафик по ГКПП, заповедта за връчване на наказателни постановления и електронни фишове през почивните дни не се изпълнява.