Откакто технологиите с изкуствен интелект (ИИ) започнаха да придобиват все по-голяма популярност от края на миналата година, все повече хора си задават въпроса - как това ще се отрази на живота им.

Сред приложенията на ИИ, които засягат всички жители на Земята, са борбата с негативните климатични промени и тяхното отражение върху селското стопанство, което осигурява храната ни.  

Американската стартъп компания "Клаймът Ейай" (ClimateAi) е разработила онлайн платформа, базирана на технология с изкуствен интелект. Едно от нейните приложения е възможността да оценява доколко ще бъдат уязвими земеделските култури поради глобалното затопляне и последвалото покачване на средните температури на планетата ни през следващите две десетилетия. 

Технологичната платформа на "Клаймът Ейай" използва данни за динамиката на климата, както и за състоянието на водата и почвите в даден район, за да оцени доколко подходящ ще е той за отглеждането на определени земеделски култури през следващите години.

Изкуствен интелект в помощ на фермери в Индия

Фермерите от индийския щат Махаращра са едни от първите, прибегнали до платформата на технологичната компания "Клаймът Ейай", базирана в Силициевата долина в САЩ. От 2021 г. те я използват, за да определят какви култури да отглеждат и кой е най-подходящият район за тяхното развитие. 

През последните години този индийски регион е засегнат от периодични тежки засушавания, които до момента са причинили загубата на значителна част от реколтата и са се отразили крайно отрицателно на поминъка на местните земеделски стопани.

Платформата на "Клаймът Ейай" е направила симулации на предполагаемото развитие на реколтата въз основа на данните за климата, почвите и водните ресурси в региона. Заключението на изкуствения интелект било, че екстремните горещини и засушавания ще доведат до загуба на малко под една трета от реколтата от домати през идните две десетилетия.

Технологията обаче предложила решение на проблема, което се оказало много важно за индийските производители на домати от региона. Те започнали да използват по-устойчиви на местния климат сортове семена. Освен това променили периода от годината, през който ги засаждат. Открили и нови, по-подходящи райони, в които да отглеждат реколтата си.  

"Намирането на нови места за отглеждане на домати обикновено отнема известно време на земеделските стопани, които са принудени да местят своите градини поради негативните изменения на климата. Новата технология позволява откриването на нови и по-подходящи за реколтата райони да стане за броени минути, а освен това спестява много разходи (на фермерите - бел. ред.)", посочва съоснователят и главен изпълнителен директор на "Клаймът Ейай" Химаншу Гупта, който е израснал в Индия.

"Ние възприемаме изкуствения интелект като бърз и ефективен създател на решения, свързани с изменението на климата", посочва Гупта пред Си Ен Ен, цитиран от БТА.

Изкуственият интелект и негативните климатични промени

По-ефективното земеделие е само едно от приложенията, свързани с негативните климатични промени, на изкуствения интелект.

През последната година тази технология стана много популярна в общественото пространство благодарение на популярни сред потребителите онлайн приложения, базирани на изкуствен интелект. Най-известен сред тях е чатботът "Чат ДжиПиТи" (ChatGPT), разработен от компанията "Оупън ЕйАй" (OpenAI). 

Експертите посочват, че ИИ ще предизвика революционни промени в редица сфери на човешкото познание. Една от тях е метеорологията и проучванията, свързани с климатичните изменения.

Изследователите на климата от години работят върху създаването на компютърни програми, базирани на изкуствен интелект, които могат бързо да анализират огромен обем от данни и да създават сложи климатични модели. Те смятат, че тази технология може да им помогне да разберат по-добре климатичните процеси и да се справят с негативните изменения на климата.

Експертите посочват, че технологиите с изкуствен интелект може да бъдат използвани в редица сфери на климатичните проучвания - от създаването на по-точни метеорологични модели до изготвянето на проекти за намаляване на замърсяването на атмосферния въздух. 

"Технологията с изкуствен интелект е много ефективна. Тя е много полезна при приемане на решения, свързани с оптимизиране на ресурсите", посочва Фън Чи Ю, професор в областта на инженерните науки към американския университет "Корнел"  (Cornell University).

"Това е технология, която има много големи възможности при прогнозирането. Това може да бъде изключително полезно в много области, вариращи от анализ на структурата на молекулите и нейните промени... до създаването на по-широки климатични модели, които да ни помогнат при борбата с (негативното - бел. ред.) изменение на климата", отбелязва професор Фън.