Четвъртият кръг от предложения за съвместно закупуване на газ чрез европейската енергийна платформа събра оферти за общо 7,35 милиарда кубически метра, съобщи Европейската комисия.

Постъпили са оферти от 13 надеждни международни доставчика. Общото предложено от тях количество е 9,13 милиарда кубика. Отправеното съвкупно искане е за 10,06 милиарда.

Въз основа на предложените обеми платформата AggregateEU комбинира офертите в размер на над 7 милиарда кубика.

Доставчиците могат да започнат преговорите за доставките на газ между януари 2024 г. и март 2025 г.

Енергийната платформа започна да функционира през април т.г. Досега надеждните международни доставчици са предложили да доставят в ЕС общо 42,13 милиарда кубически метра газ.

Механизмът AggregateEU бе създаден в отговор на руското нахлуване в Украйна и на стремежа на ЕС да постигне независимост от руските газови доставки. Той е ключов крайъгълен камък за подготовка за предстоящата зима, за презареждане на газовите хранилища по координиран начин. По този начин Съюзът ще може да използва своята т.нар. колективна пазарна сила, за да договаря по-добри цени с международните доставчици.