Родителите вече ще могат да получават информация и от електронното досие на децата си.

Това каза пред журналисти заместник-министърът на здравеопазването доц. Петко Стефановски в понеделник. Допълнена е функционалността на Националната здравноинформационна система и стана възможно родителите да получават информация и нотификация за пациентското досие на детето си.

Ивайло Стойчев, мениджър-проекти в „Информационно обслужване“ АД, посочи, че вече всички родители, притежаващи електронен подпис, имат достъп до е-досието на децата си през приложението е-здраве. Сигурността на медицинските данни е от изключително значение и данните ще бъдат достъпни само с електронен подпис, допълни той. Информацията за детето съдържа прегледи, ваксини, издадени рецепти и др.