Съдът спря предварителното изпълнение на сделката за Разпореждането на КЗК, с което се допуска прехвърляне на мрежата и базовите станции на Булсатком към United Group, е спряно от съда. Това става ясно от решение № 1578 на Административен съд София, взето в петък, 15 декември. 

United Group, собственик на "Нова Броудкастинг Груп", "Виваком", вестник "Телеграф" и др., наскоро обяви, че придобива и "Булсатком".

Административен съд – София област, обединявайки в едно производство жалбите на „Йеттел България“, „Цетин България“, „А1 България“ и „А1 Тауърс България“ постановява, че разпореждането на КЗК е постановено при пълна липса на мотиви, което е съществено нарушение, както и че липсата на мотиви лишава съда от възможността да провери дали разпореждането на КЗК е законосъобразно. 

Според съда Словения Броудбанд С.а.р.л. (собственост на „Юнайтед груп“, която в България притежава „Виваком“ и „Нова телевизия“) е подало бланкетно искане, в което не е посочило какъв е интересът му решението на КЗК да се изпълни незабавно, не се твърди, че е налице опасност страните по сделката да претърпят вреди под формата на загуби и или пропуснати ползи. В решението си съдът казва, че разпореждането на КЗК е постановено без да е налице особено важен обществен интерес, което е задължителна предпоставка по по смисъла на чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс. Съдът също потвърждава, че жалбите, депозирани от „Йеттел България“ ЕАД , „ЦЕТИН България“ ЕАД, „А1 България“ ЕАД и „А1 Тауърс България ЕАД“, се явяват основателни. 

Определението може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.