Генеративният изкуствен интелект, станал популярен в последната година, е най-сериозният краткосрочен риск за човечеството, твърди Световният икономически форум в доклад за рисковете пред света през 2024 г.

Причината е, че множеството AI инструменти правят достъпни редица методи за създаване на дезинформация. Генеративните чатботове могат да създават огромно количество фалшиви текстове светкавично, AI за генериране на глас може да имитира публични личности много по-точно и убедително от преди, а генераторите на изображения и видео се развиват бързо и могат да създат манипулирани изображения със скорост, недостижима за досегашния софтуер.

А в следващите две години близо 3 млрд. души по света ще гласуват в избори - и вече виждаме примери за манипулации в изборни кампании по света, направени по-убедителни с помощта на AI.

Предварителният доклад за глобалните рискове за 2024 г. на СИФ се основава на гледните точки на 1200 експерти по риска, политици и лидери в индустрията по целия свят. Рискът от AI е отчетен като по-висок от тежките метеорологични явления, социалната поляризация и киберсигурността. Разбира се, тези проблеми са пряко свързани един с друг.

Разбира се, от СИФ не отричат и страхотния потенциал на AI в науката, медицината и в множество индустрии.

За намаляване на рисковете е ключово бизнесът и правителствата по света да работят заедно за създаването на устойчиви и адекватни регулации. Според доклада това ще е от полза за всички, не само за творците и техните авторски права, компаниите, които трябва да се адаптират към свят с генеративен AI, но и за гражданите. Препоръчват се и активни образователни кампании срещу дезинформацията и в употребата и избягване на злоупотребата с изкуствен интелект.