Страните членки (Съветът) на ЕС и Европейския парламент постигнаха споразумение за правилата за регулиране на използването на изкуствения интелект (ИИ) след маратон от преговори, продължили три дни.

Новината съобщи еврокомисарят по вътрешния пазар Тиери Бретон, който определи този ден като исторически.

Законопроектът беше предложен от Европейската комисия през април 2021 г. Той предвижда системите за ИИ да бъдат категоризирани в различни рискови групи и колкото по-висок е потенциалният риск, свързан с едно негово приложение, толкова повече изисквания да има за него.

Според споразумението по новите правила основополагащите модели за ИИ трябва да отговарят на задълженията за прозрачност, преди да бъдат пуснати на пазара. Това включва и изготвяне на техническа документация, съответствие със законите на ЕС за авторското право и разпространяване на подробно обобщение за съдържанието, използвано при обучението на изкуствения интелект.

В законодателството е заложено, че правителствата ще могат да използват биометрично наблюдение на хората в реално време на обществени места само в случаи, когато става дума за издирване на жертви на определени престъпления, за предотвратяване на истински, настоящи или прогнозирани заплахи като терористични атаки или за издирване на хора, заподозрени за сериозни престъпления.

Споразумението забранява манипулиране на когнитивното поведение, нецелевото събиране на лицеви изображения от интернет или от охранителни камери, а също и системите за социално оценяване или за биометрична категоризация с цел намеса в политическите, религиозните, философските вярвания и убеждения, сексуалната ориентация и расовата принадлежност.

Потребителите ще имат правото да подават оплаквания и да получават подробни обяснения. За нарушителите на разпоредбите ще има глоби от 7,5 милиона до 35 милиона евро.

Очаква се новото законодателство да влезе в сила в началото на 2024 г., след като Съветът и ЕП го ратифицират официално. То ще започне да се прилага две години след това.