Страните членки (Съветът) на ЕС наложиха санкции на 4 лица и едно дружество от Русия в рамките на глобалния европйски санкционен режим за сериозно нарушаване на правата на човека.

Причина е продължаващото влошаване на ситуацията с човешките права в страната.

Санкционирани са Екатерина Мизулина – член на Обществената палата на руската федераация, както и оглавяваната от нея проправителствена Лига за безопасен интернет.

В това си качество Мизулина налага на създателите на интернет съдържание и на хората на изкуството в интернет цензура, обслужваща интересите на руското правителство и неговите политики. Тя подава официални жалби до руските правоприлагащи агенции срещу създатели на интернет съдържание, например блогъри, както и срещу музиканти, известни личности и инфлуенсъри. Така Екатерина Мизулина принуждава руските създатели на интернет съдържание и творци да изтриват съдържание, насочено срещу правителството, или да създават съдържание, което обслужва интересите на режима и неговите политики.

Наложени са мерки и срещу трима магистрати. Това са Валентина Левашова – съдия от Басманския районен съд в Москва, Олег Алипов – междурайонен прокурор на московския Головински район, и Людмила Сломкина – съдия в Московския градски съд. Тримата са взимали пристрастни решения по политически мотивирани дела срещу руски опозиционери. Участвали са в скалъпения процес срещу Владимир Кара-Мурза, осъден на 25 години лагер.

С друго свое решение днес Съветът удължи с още 6 месеца санкциите, наложени заради продължаващата дестабилизираща дейност на Русия срещу Украйна. Те бяха въведени за първи път през 2014 г. - след нахлуването в Крим. Срокът на мерките е продължен до 31 юли т.г.