Кметът на Варна Благомир Коцев, както и кметовете на два района в града, се проверяват за участия в търговски дружества, като в случая с градоначалника става въпрос и за офшорни компании. И тримата са издигнати от "Продължаваме промяната-Демократична България", а самите проверки са на база подадени сигнали до Общинската избирателна комисия (ОИК).

По закон кметовете на общини, на райони и на кметства, кметските наместници, заместник-кметовете на общини и на райони и секретарите на общини трябва да прекратят участие в търговски дружества, не може да са синдици, ликвидатори и др., тъй като нямат право да извършват търговска дейност.

В едномесечен срок от полагането на клетвата, съответно от приемането на решението на общинския съвет, лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява търговска дейност, предприема необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.

Ако това задължение не е изпълнено, то пак според закона за местната власт, пълномощията на лицето се прекратяват предсрочно.

За казуса съобщи първо кореспондентът на "Дневник" във Варна Спас Спасов. 

Сигналът срещу кмета на Варна е от 3 януари и е изпратен от "радио и телевизия "Истина и свобода", чрез Александър Иванов". В него се посочва "възможна несъвместимост на Благомир Рубинов Коцев, като кмет на община Варна, поради участие в следните търговски дружества регистрирани в Малта: Vengen Shipping Limited, Ocean Lines Company Limited, Ahilleos Maritime Limited, Linden Shipping Limited, Boden Shipping Limited, Norden Shipping Limited, Harley Shipping Limited, Alaya Shipping Limited, Santa Rosa Shipping Limited, както и извършването на цялостна проверка за наличие на участието му в други търговски дружества регистрирани в Малта". Компаниите са свързани с корабите, с които семейството на Коцев оперира.

На 18 януари до ОИК-Варна е постъпил отговор от правния отдел на Търговския регистър на Малта, с който комисията се уведомява, че исканата информация може да бъде предоставена само след изрично съгласие на Коцев. Така в същия ден ОИК взима решение да даде "възможност" на кмета в срок до 1 февруари да депозира писмено съгласие малтийската страна да предостави официално извлечение от търговския си регистър във връзка с участието му в дружества регистрирани в Малта или назначаването му на длъжност в такива.

ОИК "дава възможност" на Коцев в срок до 7-и "да депозира в ОИК-Варна документи удостоверяващи, че в законоустановения срок са предприети необходимите действия за прекратяване на участието му или освобождаването му от заемана длъжност в търговски дружества регистрирани в Малта или за липсата на твърдяните в горния сигнал обстоятелства".

Клуб Z опита да се свърже с кмета за коментар, но той не отговаря на мобилния си телефон, както и на съобщения. При отговор, ще го публикуваме. Така засега не е ясно дали е изпратил, или предстои да изпрати съгласие до властите в Малта да предоставят исканата информация.

Иначе справка в подадената от Коцев към антикорупционната комисия декларация за имущество и интереси за 2022 г., когато бе областен управител, той е отчел търговски дружества, в които е имал участие (в срок 12 месеца), като е посочил, че към датата на назначаването си няма какво да декларира. Според юристи, с които "Дневник" е разговарял, сигналът срещу Коцев е основан на информация от "Панама пейпърс", като масива от данни в тях е от период преди 2017 г.

Останалите два сигнала касаят кметовете на централните градски райони "Одесос" и "Приморски" - Цветнен Цветков и Николай Желязков и са подадени вчера. ОИК е взела решение да ги уведоми и им дава 3-дневен срок за възражения. От приложена разпечатка от Търговски регистър се установява наличие на фирма на Цветнен Цветков - ЕТ "Туки - Цветков - Цветан Цветков", пише комисията. По отношение на Желязков, пак от приложена в сигнала разпечатка от Търговски регистър, се установява вписването му като ликвидатор на търговско дружество "Контекст Плюс" ЕООД. Засега не е ясно дали са излезли от дружествата, предприели действия, или пък вписването на новите обстоятелства се е забавило.

Кои са подателите на тези два сигнала - не е известно, ОИК не го посочва в решенията си.