Министерският съвет прие решение за изплащане на обезщетение в изпълнение на решение на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) срещу България. 

То е по делото „Сакскобургготски и Хробок срещу България", в което ЕСПЧ отхвърли като недопустими по-голямата част от оплакванията на жалбоподателите и установи нарушения на чл. 1 от Протокол № 1 (защита на собствеността) и на чл. 6 § 1 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (достъп до съд) само по отношение на две оплаквания, свързани с наложения през 2009 г. от Народното събрание (НС) мораториум.

А именно: че мораториумът нарушава правата им на държатели на горски площи, защото действа прекалено дълго и не подлежи на обжалване пред съд (чл. 1 от Протокол № 1 ). Другото уважено оплакване е, че жалбоподателите не са могли да обжалват пред съд решението на НС в частта за мораториума върху разпореждането и търговското ползване на имотите (чл. 6). 

С решението си от 2 май 2023 г. ЕСПЧ приема, че за нарушението на чл. 1 от Протокол № 1 следва да присъди на Симеон Сакскобургготски и Мария-Луиза Хробок обезщетение за имуществени вреди в размер на 1 635 875 евро за целия период, през който е в сила мораториума - от 18 ноември 2009 г. до настоящия момент. Но тъй като националното съдебно производство за горите е висящо и за да се предотврати неоснователното обогатяване на жалбоподателите от решението му за обезщетението, ЕСПЧ постановява: ако националните съдилища в крайна сметка решат, че Сакскобургготски и Хробок не са собственици на горските имоти или на някои от тях, те ще трябва да възстановят на държавата съответната част от присъденото обезщетение, в случай че то е изплатено междувременно. 

При това условие ЕСПЧ постановява, че в рамките на три месеца от влизане в сила на решението му държавата следва да заплати на жалбоподателите обезщетение от 1 635 875 евро, както и 184 евро за разходи и разноски в производството. 

Съгласно чл. 46 § 1 от Конвенцията решението по делото „Сакскобургготски и Хробок срещу България" е задължително за българската държава. 

На 18 януари т.г. на първа инстанция Софийският окръжен съд изцяло уважи исковете на държавата по делото за собствеността на 16 500 дка рилски гори. Но тъй като решението не е окончателно, на този етап държавата следва да заплати присъденото от ЕСПЧ обезщетение.