"На фона на ескалиращите протести на различни професионални съсловия има един бранш, който „удари“ джакпота – хазартните фирми, защото заложиха на правилните хора - в случая на "финансовия министър Асен Василев и неговите проксита."

Това каза депутатът и бивш министър от "Има такъв народ" Гроздан Караджов в декларация от парламентарната трибуна. Според Караджов промените в бюджета, касаещи хазартните фирим, реално намаляват парите, които те внасят в хазната. А не ги увеличават, каквото впечатление бе създадено първоначално.

Тези промени бяха внесени изневиделица между пъраво и второ четене в бюджета. Според промяната, която влезе в сила от 1 януари 2024 г., хазартните игри се облагат с 20% върху разликата между направените залози и изплатените печалби, а не с 15% върху всички събрани залози, както беше до Нова година.

Макар да изглежда по-висока, таксата от 20% всъщност е по-ниска, защото се изчислява върху значително по-ниска база.

По закон операторите са длъжни да раздадат като печалби над 50% от събраните залози, а някои дават и по-висок процент. Това означава, че въпросните 20% се изчисляват нетно само върху 30-40% от постъпленията от залози. Досегашната ставка от 15% се изчисляваше върху 100% от събраните залози.

Клуб Z научи, че по темата има брожения и в коалиционния партньор "Демократична България", насочени срещу Василев.

Междувременно от НАП разпространиха следната позиция:

"С промените в чл. 30, ал.3 от Закона за хазарта (ЗХ), влезли в сила на 01.01.2024 г., реално  е въведена двукомпонентна такса за поддържане на лиценз за организиране на хазартни игри – традиционна лотария, томбола, моментна лотария, тото, лото, бинго, кено и техните разновидности, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, с изключение на онлайн залаганията. Двукомпонентната държавна такса се състои от еднократна такса в размер на 300 хил. лв. и променлива част в размер на 20 на сто върху разликата между стойността на получените залози и изплатените печалби, а за игри, за които се събират такси и комисиони за участие – в размер на 20 на сто върху стойността на получените такси и комисиони. При предходната редакция на закона се събираше единствено такса в размер на 15 на сто върху стойността на направените залози за всяка игра. 
Тази промяна категорично води до реално увеличение на приходите във фиска. Новите текстове в Закона за хазарта (ЗХ) водят до еднакво и равнопоставено облагане на направени залози при наземен и онлайн залог върху спортни събития, коне и кучета и случайни събития. Преди промяната на ЗХ, на практика, при един и същ вид хазартни игри, при направата на залог наземно и онлайн, съществуваше разлика в дължимите такси.  
След извършените промени в ЗХ от 01.01.2024 г. няма констатирано  увеличение на искания за издаване на лиценз за организирането на хазартни игри наземно чрез пунктове за приемане на залози и изплащане на печалби. Всички подадени искания за издаване на този тип лиценз са депозирани преди приемането на промените в закона, както и всички сега действащи лицензи за този вид хазартни игри са издадени преди 31.12.2024 г.
В допълнение, по инициатива на НАП и на МФ, в края на 2023 г. към Министерството на финансите е сформирана работна група с цел анализиране на действащия Закон за хазарта  и възможностите за подобряване и прецизиране на нормите му".

Малко по-късно от "Продължаваме промяната - Демократична България" също излязоха с декларация по темата.

За пореден път ставаме свидетели как българското общество бива заблуждавано, как добри законодателни промени се изопачават като нещо лошо, как промените, които увеличават данъците и таксите за хазартните оператори 4 пъти, се тиражират като лобистко намаление на таксите. Това заяви Венко Сабрутев в отговор на "Има такъв народ".

До края на 2023 г. хазартните игри, без онлайн залаганията, се облагаха едва с 15 % върху направените залози и бяха освободени от корпоративен данък и такса за поддържане на лиценза, отбеляза депутатът. С измененията за поддържане на лиценз за организиране на хазартни игри се събира двукомпонентна държавна такса – еднократна в размер на 300 000 лв. и променлива част в размер от 20 % от разликата между стойността на получените залози и изплатените печалби. Организаторите вече заплащат и корпоративен данък.

Намаляването на дела на нелегалния пазар, освен че води до увеличаване на бюджетните приходи, също така е и мярка за по-добра защита на участниците в хазартни игри за по-ефективна борба и превенция от зависимости, подчерта Сабрутев. И допълни, че в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) данъкът за хазартна дейност за игрален автомат в игрална зала, в игрално казино, за игрално място вече 800 000 лв. за тримесечие, досега данъкът е бил 500 000 лв. за тримесечна игра на автомат.

Приетите промени в закона за хазарта и в ЗКПО увеличават таксите и данъците на хазартните оператори до 4 пъти, същото ще доведе до значително увеличение на приходите в държавния бюджет, се казва в декларацията на ПП-ДБ.