Европейската комисия предложи днес Полша да получи достъп до част от средствата в бюджета на ЕС за икономическо възстановяване.

Става дума за първо плащане в размер 6,3 милиарда евро от общо около 59,8 милиарда. Тази сума от фондовете по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ).

Предложението трябва да бъде одобрено от страните членки (Съвета) на ЕС.

Комисията е преценила, че мерките, предприети от полските власти, задоволително изпълняват изискванията, свързани с независимостта на правосъдието. Варшава е предприела действия за подобряване на надзорните институции.

Освен споменатите 6,3 милиарда евро, предстои Полша да получи 76,5 милиарда от бюджета на ЕС за сближаване, вътрешна сигурност и земеделие, рибарство и аквакултури. Причината е, че страната е изпълнила и изисквания в областта на човешките права.

Общата сума, която Полша трябва да получи от европейските фондове, възлиза на 137 милиарда евро.

Същевременно ЕК прие днес решение, потвърждаващо участието на Полша в Европейската прокуратура. 20 дни след назначаването на полски делегиран прокурор обвинителната институция ще може да започне действия и разследвания на територията на страната.