Страните членки (Съветът) на ЕС решиха днес да увеличат финансовия таван на Европейския механизъм за подкрепа на мира (ЕМПМ) с 5 милиарда евро и да заделят тази добавена сума в помощ на Украйна.

Това ще стане чрез специалния Фонд за подпомагане на Украйна (ФПУ), който ще бъде в рамките на ЕМПМ.

Новосъздаденият фонд ще позволи на ЕС да продължи да удовлетворява нуждите на украинските въоръжени сили, като ги снабдява и със смъртоносно, и с несмъртоносно военно оборудване, както и да ги обучава.

ФПУ ще се опита да осигури повече и по-добра оперативна подкрепа за Киев, като подкрепи двустранните усилия на държавите членки. Фокусът ще бъде върху увеличените съвместни поръчки от отбранителните индустрии в ЕС и Норвегия.

Възстановяването на даренията от страните членки, направени от техните национални запаси, чрез едностранни или съвместни покупки на налично на пазара оборудване или чрез едностранни поръчки, ще бъде ограничено след преходен период.

С днешното решение финансовият таван на ЕМПМ за периода 2021-2027 г. става 17 милиарда евро.

Има силна политическа воля неочакваните печалби от замразените в ЕС руски активи да се използват в помощ на Украйна, каза още Борел.

Първо обаче Съветът трябва да вземе решение за печалбите. После то трябва да бъде придружено от регламент, който трябва да бъде изготвен заедно с Европейската комисия за прилагането му.

„Някои страни членки искат повече подробности, но има силна подкрепа неочакваните печалби от замразените активи да се използват в подкрепа на Украйна. Тя е военна, за да се увеличат ресурсите на ЕМПМ, и в помощ на украинската отбранителна индустрия. Аз ще представя това проекторешение на Съвета и ще работя с Комисията, за да се одобри регламент, така че страните-членки да обсъдят конкретни предложения преди Европейския съвет“, заяви дипломат номер 1 на Европа.

Срещата на върха на ЕС ще се състои тази седмица в Брюксел – на 21 и 22 март.