Жител на най-големия варненски панелен жк “Владислав Варненчик” (по-известен просто като "Владислав") предлага създаване на доброволни патрули. Целта е те да помогнат за намаляване на кражбите и вандализма, предаде днес БНТ.

"За да има такива отряди, трябва да се съберат достатъчно хора, които да бъдат на групи. Има желаещи, но към момента не са достатъчни. И в момента набираме още желаещи", каза пред държавната телевизия Андрей Петров, който е инициатор на идеята за създаване на патрули.

Той посочи, че патрулите ще дежурят из квартала по график, който ще се раздели на микрорайони за по-лесно обхождане.

"Разбира се, че първо се сигнализира на полицията. Ние не сме някакви наказателни групи, които да преследваме хората. Като граждани можем да задържим тези хора, когато има видимо престъпление. Законът не забранява да се задържи престъпникът до идването на полицията", допълни своето правно тълкувание Андрей Петров.

Като не става ясно на какво почива убеждението му, че "като граждани" имат право да задържат при "видимо" престъпление - и кой ще решава. Така и не стана ясно къде е гаранцията, че няма да са "някакви наказателни групи".

Клуб Z напомня, че при социализма съществуваха т. нар. ДОТ (доброволни отряди на трудещите се). Често пенсионирани бивши хора под пагон или просто "будни граждани". В своето старание да "съблюдават закона" - така както те го разбираха по онова време, често надминаваха по извращения дори Народната милиция, която по същество представляаше държавна полиция, т.е. - името й не бе коректно.

Позволява ли законът подобни формирования, пита се днес БНТ.

"В закона не е регламентирана такава формация. Според Конституцията на Република България пък не е разрешено ограничаване на правата и свободите на гражданите.

Отделно от това по закон, по редица закони и нормативни актове, всеки един български гражданин, когато получи достъп и възприеме данни за извършено нарушение е длъжен да сигнализира съответните компетентни органи.

Въпросът е по-мащабен, въпросът е дали такива формирования и събирания на хора няма да прерасне в някаква физическа саморазправа и каква е преценката на хората, които ще патрулират и ще пазят имота и имуществото, защото в България има Закон за частноохранителната дейност, който регламентира дейността.

Ако се осъществяват патрули с единствено информативна цел да бъдат информирани съответните органи – няма пречка. Въпросът е тази функция да не прерасне във физическа саморазправа", обясни пред БНТ адвокатът Иван Томов.