Европейската прокуратура предяви обвинения срещу едно лице у нас за незаконно получаване на 220 000 евро (445 726,73 евро) от фондовете на ЕС.

Това е станало на 14 март.

Обвиненият, чието име не се споменава, се сдобил със сумата, като използвал фалшива документация.

Според доказателствата той изпратил по електронната поща до Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) предложение за проект за строителство на инсталация за отопление, проветряване и климатици, съфинансиран 85 но сто от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и 15 на сто от националния бюджет на България.

Предполага се, че в предложението си обвиненият представил фалшива информация. Става дума за три оферти от потенциални подизпълнители за изграждането на инсталацията. Целта била той да бъде обявен за подлежащ на финансиране от еврофондовете.

Ако бъде доказана вината му, лицето е заплашено от затвор до 6 години.