Столичната община връща такса “тротоарно право” в пълния ѝ размер от 1 април тази година. Таксата беше намалена през есента на 2019 г. заради пандемията от COVID-19 и с цел да се облекчи бизнесът, и оттогава се събира в непълен размер. 

Във връзка с възстановяването на размера на таксата главният архитект на София Здравко Здравков е изработил и изпратил специални указания, които да подпомогнат собствениците на заведения при изпълнението на изискванията на наредбата за преместваемите обекти. Те е необходимо да подготвят и нови схеми за разполагане на преместваемите обекти. Целта е да бъде защитен интересът на гражданите и пешеходците, които трябва да могат да използват по-удобната и по-безопасна част от тротоара.

Очакваните допълнителни приходи в хазната на Столичната община от връщането на пълния размер на такса “тротоарно право” са около 1,2 млн. лв. годишно.

Данните от касовото изпълнение на бюджета на общината показват, че през 2020 г. и 2021 г. постъпленията от тази такса са били общо с 2,2 млн. лв. по-малко.

Според Националния статистически институт броят на нощувките в София през 2022 г. се е изравнил с този през 2019 г., а туристическият бизнес - този на хотели, барове и ресторанти, е на нивата отпреди пандемията от COVID-19. 

По данни на Националната агенция по приходите оборотът на сектор "Ресторанти и хотели" през 2022 г. е 4,6 млрд. лв., но внесените данъци и осигуровки намаляват - сектор "Ресторантьорство" е внесъл 383,7 млн. лв. през 2022 г., което е с 41,9 млн. лв. по-малко от преди епидемиологичната 2019 г.