Бюрото на Европейската прокуратура в София предложи на Софийския окръжен съд да наложи административно наказание срещу фермер, заподозрян за злоупотреба с евросубсидии за земеделие и подправяне на документи.

Заподозреният притежава ферма за отглеждане на овце във Вършец, област Монтана. Той кандидатствал за европейски фондове в размер на 134 700 лева (около 69 000 евро) за модернизиране на фермата си. 85 на сто от финансирането е поето от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а 15 на сто – от националния бюджет.

За да получи тези пари, заподозреният трябвало да подаде редица документи, включително доказателство, че няма данъчни задължения. Разследване на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) обаче установило, че фермерът имал такива задължения и предоставил фалшив документ при подаването на молбата за европейско финансиране. Така парите не били дадени и щетите били предотвратени.

Ако бъде обвинен, заподозреният може да бъде глобен с 5000 лева (около 2500 евро).