50% ръст на новоотпуснатите жилищни кредити показват данните на БНБ за февруари. Те отчитат големи ръстове на годишна база, както при заемите за домакинства, така и при кредитите за текущо потребление. Този анализ е на финансовия портал "Моите пари", цитиран от БНР.

През последния отчетен период от БНБ са отпуснати повече от обичайните обеми нови жилищни кредити, като ръстът за една година е с повече от 50% или 746 млн. лв. и половина.

Новите заеми растат въпреки очакваното охлаждане на пазара на имоти и на фона на сигналите на централната банка, за възможа промяна на лихвения процент, която заедно с високата кредитна активност, може да доведе до увеличаване на необслужваните заеми.

През февруари жилищните кредити в левове за домакинства са се отпускали при средна лихва от 2,54 на сто и годишен процент на разходите от 2,86%.

Според данните от статистиката на БНБ, намалението на годишна база в средната лихва през февруари е с 0.11%.

Потребителското кредитиране през февруари също бележи ръст в обемите като средната лихва, при която са отпускани заемите е била 8,5 на сто.