Европейската комисия прие промени във Временната рамка за държавна помощ при кризи и преход, за да удължи с половин година част от разпоредбите ѝ. Те биха могли да помогнат за справяне с проблеми в земеделието и рибарството.

Удължаването е до края на тази година.

С промените се дава възможност да бъде осигурена ограничена помощ под всякаква форма до 280 000 евро за фирма, активна в първичния аграрен сектор, и до 335 000 за работещите в рибарския и земеделския сектори.

Предвижда се и компенсация за високите цени на енергията. Тя също може да бъде отпусната под всякаква форма до 30 юни и ще се дава като частично обезщетение за фирми, най-вече използващи интензивна енергия, заради допълнителните разходи от извънредното повишение на цените на газа и тока.

Предвидени са и мерки в помощ на разгръщането на възобновяемата енергия. Страните членки на ЕС могат да инвестират във всякакви източници на такава енергия, включително възобновяем водород, биогаз и биометан, при опростени тръжни процедури, които биха могли да се приложат бързо. При тези схеми помощта може да бъде отпусната до края на следващата година.

Предвидени са също мерки за облекчаване на декарбонизацията на индустриалния процес, според които държавите от ЕС могат да подкрепят инвестиции за отказ от твърдите горива, особено чрез електрификация, енергийна ефективност и преминаване към възобновяеми източници. И тук помощта ще може да се отпуска до края на следващата година.

За същия период могат да се подпомагат мерки за допълнително ускоряване на инвестициите в ключови сектори за преход към икономика с нулеви емисии.