ЕС се споразумя за съвместни ангажименти за сигурността на Украйна. Мерките имат за цел да гарантират на Киев политическа и военна подкрепа до присъединяването му към ЕС или НАТО.

Европейският съюз иска най-късно до началото на юли да даде обширни обещания за сигурност на Украйна в рамките на отбранителната ѝ кампания срещу Русия. Те се отнасят до политическа, военна и икономическа помощ и трябва да се прилагат, докато Украйна се присъедини към ЕС и НАТО.

Според информация на германския вестник „Велт ам Зонтаг“  посланиците на 27-те държави членки на Съюза наскоро са постигнали съгласие по текст от единадесет страници, класифициран като "поверителен", който в момента се обсъжда между Европейската служба за външна дейност и правителството в Киев.

В документа, с който разполага вестника, се казва: "Европейският съюз и неговите държави членки играят решаваща роля за непосредствената и дългосрочната сигурност и устойчивост на Украйна чрез военна и гражданска помощ, хуманитарна, финансова, търговска и икономическа подкрепа, осигуряване на подслон за разселените лица, подкрепа за реформи, възстановяване и рехабилитация, но също така и чрез ограничителни мерки и дипломатическа подкрепа."

По-конкретно, ЕС уверява Украйна в незабавни консултации в случай на нови нападения. Проектът на 27-те държави от ЕС гласи: "В случай на бъдеща агресия Европейският съюз и Украйна възнамеряват да се консултират в рамките на 24 часа относно нуждите на Украйна да упражни правото си на самоотбрана съгласно член 51 от Устава на ООН".

Това обаче изключва прякото участие на военнослужещи от ЕС заедно с украински войници в бойни операции срещу Русия. Въпреки това Брюксел обещава на Украйна продължаване на доставките на смъртоносни и несмъртоносни оръжия, продължаване на обучението на войниците, помощ при реформирането на сектора за сигурност, подкрепа при разминирането на страната и сътрудничество в областта на отбраната срещу хибридни заплахи и кибератаки.

Помощ за възстановяването

"Фондът за подкрепа на Украйна ще разполага с бюджет от пет милиарда евро през 2024 г. До 2027 г. могат да се предвидят допълнителни сравними годишни увеличения." Това обаче ще зависи от това от какво ще се нуждае украинската армия в бъдеще и какви допълнителни двустранни вноски ще направят държавите от ЕС.

Същевременно ЕС се ангажира да предостави на Киев мащабна подкрепа за възстановяването. Това вероятно ще изисква финансова помощ в размер най-малко на трицифрени милиардни суми. През февруари 2023 г. Световната банка вече беше оценила разходите за възстановяване на страната на 411 милиарда щатски долара.

Оттогава насам обаче мащабите на разрушенията са се увеличили значително. При закрити врати високопоставен дипломат от ЕС намекна колко трудно ще бъде това предизвикателство за европейците. "В някакъв момент ще трябва да помогнем и за финансирането на възстановяването на ивицата Газа като основен донор", каза той.

В Брюксел като цяло се очаква, че поради това Комисията на ЕС скоро ще направи предложение, което - подобно на т.нар. фонд за възстановяване за борба с последиците от епидемията от корона - предвижда един вид еврооблигации за финансиране на възстановяването на Украйна и ивицата Газа.

ЕС иска да поеме ангажименти за сигурност най-вече поради натиска на правителството в Киев. Обещанията обаче са също толкова правно необвързващи, колкото и двустранните споразумения за гаранции за сигурност. Според вътрешна информация на ЕС досега само седем държави членки са дали такива гаранции: Германия, Дания, Франция, Италия, Финландия, Нидерландия и Латвия.

Тази изненадваща гаранция има за цел да предотврати следващото нападение срещу Европа.

Още седем държави от ЕС отказват да сключат двустранни споразумения с Украйна за гаранции за сигурност: Словакия, Унгария, Хърватия, България, Кипър и неутралните държави Ирландия, Австрия и Малта. Швейцария и Турция, които не членуват в ЕС, също не желаят да сключат споразумение за сигурност с Киев.

На срещата на върха на ЕС в края на юни 2023 г. 27-те държави членки се споразумяха да поемат "бъдещи ангажименти за сигурност" към Украйна. По време на преговорите през последните месеци трите неутрални държави настояваха, че ЕС - за разлика от отделните държави членки - не трябва да предоставя никакви гаранции за сигурност, а само уверения за сигурност. От гледна точка на тези държави уверенията са по-малко обвързващи от гаранциите.