Брутният вътрешен продукт на България за първото тримесечие нараства с 1.7 % спрямо същия период на 2023 г. и с 0.4 % спрямо четвъртото тримесечие на миналата година. Заплатите също са се повишили с 16.8 процента. 

Това съобщи днес Националният статистически институт (НСИ), който обяви експресните си оценки.

БВП за първото тримесечие на 2024 г. в номинално изражение е 40 млрд. и 625.3 млн. лева. Най-голям дял в него заема крайното потребление - 84,4 процента, което съответства на 34 млрд. и 272,3 млн. лева. Външнотърговското салдо на страната е отрицателно.

Крайното потребление се е увеличило с 4,1 на сто. Износът на стоки и услуги намалява с 1 %, а вносът на такива - с 3,8 на сто.

Евростат съобщи днес, че БВП на страните от Европейския съюз е нараснал с 0,3 на сто през първото тримесечие на годината в сравнение с предходното и с 0,4 на сто спрямо месеците януари, февруари и март през 2023 година.

Заплатите и заетостта също се увеличават

Средната брутна работна заплата в България през първото тримесечие e била 2198 лева. Тя се е увеличила с 16,8 % спрямо същия период на 2023 година, като възнагражденията нарастват и с 3,5 % спрямо предишното тримесечие. Заплащането в София вече надхвърля 3000 лева. 

Най-добре платени са наетите в сектора „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, и далекосъобщения“, към който е и IT секторът. Средната брутна заплата там е била 5252 лева за периода до март. Следват „Финансови и застрахователни дейности“ с 3395 лв. и "Енергетика" с 3035 лева.

Наетите по трудово и служебно правоотношение в България към края на март 2024 г. са били 2 млн. и 320 хиляди души. Те нарастват с 32.2 хиляди спрямо предишното тримесечие, което представлява ръст с 1,4 процента, според предварителни данни на НСИ. Спрямо същия период на 2023 г. увеличението на работещите е по-скромно - 12,8 хиляди души или 0,6 процента.

ЕК прогнозира нарастване на БВП за 2024 година

Европейската комисия обяви днес, че очаква брутният вътрешен продукт на България да нарасне с 1,9 % за годината и с 2,9 % през 2025 година. Според прогнозите на Брюксел вътрешното търсене ще остане основният фактор за ръста на икономиката.