Най-голямата партия у нас е партията на негласуващите. Партията на тези, които гласуват с "не подкрепям никого" също увеличава своите симпатизанти.

Истината обаче е, че всеки, който не гласува, реално гласува за всички партии и най-вече за най-голямата от тях, която печели вота.

Защото колкото е по-нисък процентът на гласуващите, толкова по-лесно партиите вкарват депутати в парламента. За парламентарните партии по-малко гласуващи означава по-голям брой депутати с по-малко гласове от избиратели. И това важи най-вече за големите партии.

Всяка партия печели от негласуващите пропорционално на това, което е спечелила от гласуващите. Тези, които имат най-много гласове, вземат най-много и от гласовете на тази, които не са гласували.

Всеки, който гласува с "не подкрепям никого" реално подкрепя всички, които влизат в парламента. Защото тези гласове не участват в разпределението на мандатите в парламента.

Така цената на един депутатски мандат - гласовете, на които той се равнява - е по-ниска. Бариерата от 4% също е по-ниска, измерена в реален брой гласове.

Това вероятно е несправедливо. И може би трябва да се мисли в посока промяна на законодателството, така че негласуването или вотът "не подкрепям никого" да станат истински политически протест.

Подобна промяна обаче не е в интерес на големите партии. Бивши, настоящи, бъдещи. И за това едва ли някога ще се случи.

Негласуването и "не подкрепям никого" вероятно се възприема като протест от онези, които ги упражняват. Това обаче не е протест, а обслужване точно на тези, срещу които би трябвало да е насочен този протест.

Най-адекватното електорално поведение е всеки избирател да избере партия, която в най-голяма степен отговаря на неговите интереси. И да отиде и да гласува за нея.

Няма идеални хора и нищо, сътворено от човек, не е идеално. Да се очаква точно политическите партии да са идеални е много странно мислене.

Всеки, който не гласува обаче, дава възможност на партии, които за него не просто не са идеални, а вероятно дори противни, да придобият повече власт с по-малко гласове.

Затова най-добре е да се гласува за някой, който не е идеален. За да не се дава възможност на някой, който е противен, да получи повече власт, отколкото заслужава.