Европейската комисия прекрати процедурата по член 7 срещу Полша, съобщи говорителят на институцията Ерик Мамер.

Решението е взета на днешното заседание на Колегиума на комисарите.

„Комисията смята, че вече няма ясно изразено нарушаване на върховенството на закона в страната. Затова тя оттегля мотивираното си становище, с което задейства процедурата през 2017 г.“, каза Мамер.

ЕК приключи на 6 май анализа си за ситуацията в Полша. Тя стигна до извода, че властите във Варшава са предприели редица законодателни и незаконодателни мерки, свързани с опасенията за независимостта на съдебната система. Полша вече признава предимството на европейското законодателство и се готви да изпълнява всички решения на Съда на Европейския съюз (СЕС) и на Европейския съд за правата на човека (ЕСПЧ), свързани с върховенството на закона, включително независимостта на правосъдието.