• Публикация във Фейсбук невярно твърди, че Институтът по инженерна химия към БАН е провел изследване на сахарския прах, преминал над България;
  • Официална комуникация с института показва, че той не е провеждал подобно изследване;
  • Сайтът, посочен за източник, е определен като разпространител на проруска пропаганда от чешкото контраразузнаване, а данните в статията засягат непрофесионално измерване в Босна и Херцеговина от 2022 година.

Във Фейсбук се разпространява публикация с невярното твърдение, че Институтът по инженерна химия (ИИХ) към БАН е провел изследване на сахарския прах, който премина над България и Балканите през април тази година, установи проверка на Factcheck.bg. Освен твърдението за проведено изследване, публикациите обявяват завишени нива на редица тежки метали като арсен, барий, никел, цинк и желязо. Само една такава публикация от частен профил има над 3600 споделяния. 

През април се наблюдаваше пренос на сахарски прах над България и региона. Националния институт по метеорология и хидрология отбелязва, че явлението е обичайно за България – през 2023 г. дните, в които е имало пустинен прах над части от България, са били 143

Що се касае до изследването споменато в публикацията, екипът на Factcheck.bg се свърза с Института по инженерна химия и получи отговор от неговия директор, професор Калоян Петров. Институтът не работи по изследвания, свързани с въздуха, и не е провеждал цитираното изследване в публикацията.

Освен твърденията за химични елементи, публикациите цитират и източника – aeronet.news (или AE News, American European News, aeronet.cz) както е посочено към днешна дата на домейна на сайта. AE News се определя като интернет портал за новини, разработен от чешки и словашки журналисти.

Проверка на сайта aeronet.news показва статия, която разглежда твърдението за намирането на тежки метали в сахарския прах още от месец юни 2022 година. Текстът съдържа редица твърдения, но ключовото такова е идентично на публикациите във Фейсбук от месец април 2024: сахарският прах съдържа “aрсен 44 пъти, барий 660, никел 2500, цинк 64 и желязо 23 пъти повече.” Статията разглежда резултатите от изследване, направено чрез вземане на проба на прах от повърхността на автомобил в Тузла, Босна и Херцеговина през 2022 година.

Сайтът aeronet.news e определен от контраразузнаването на Чешката република като източник на проруска пропаганда и блокиран на територията на Чехия през февруари 2022 г. 

Проверено:

Не е вярно, че Институтът по инженерна химия е открил завишени нива на метали в сахарския пясък преминал над Балканите през април 2024 г. Директорът на институтът потвърждава, че подобно изследване не е провеждано и не е в компетенциите на структурата на БАН. Публикациите се базират на статия в сайт, посочен за разпространител на проруска пропаганда от чешкото контраразузнаване, а данните в статията засягат непрофесионално измерване, направено в Босна и Херцеговина през 2022 г.