Европейската комисия съобщи, че е започнала задълбочено разследване срещу Emirates Telecommunications Group Company PJSC, или e&, базирана в ОАЕ.

Компанията е държавна и притежава българския телекомуникационен оператор Yettel.

Разследването е първото в рамките на Регламента за чуждестранните субсидии (РЧС), който действа от юли 2023 г. Причина е придобиването от страна на e& на едноличен контрол върху базираната в Чехия PPF Telecom Group, част от която е и Yettel. Разследването обаче не засяга бизнеса на арабската компания в самата Чехия.

Комисията има предварителни опасения, че e& може да е получила чуждестранни субсидии, които биха могли да доведат до изкривяване на вътрешния пазар в ЕС.

Предполагаемите субсидии, получени от е&, са под формата на неограничени гаранции от страна на ОАЕ и заем от държавни банки в тази страна. Такива помощи са сред най-често срещаните според РЧС. В Брюксел се опасяват, че те може да са подобрили способността на e& да извърши придобиването, както и да финансира дейността си в ЕС при преференциални условия.

По време на задълбоченото разследване ЕК ще направи следните оценки:

• Довели ли са чуждестранните субсидии до настоящи или потенциални отрицателни ефекти върху процеса на придобиване. Особено важно е дали подкрепата е променила резултата от този процес, като е позволила на e& да възпре или да наддаде над други страни, заинтересовани от придобиването;

• Стигнало ли се е до настоящи или потенциални отрицателни ефекти върху вътрешния пазар по отношение на дейността на обединените образувания.

Комисията е уведомена за трансакцията на 26 април. До 15 октомври тя разполага с 90 работни дни, за да вземе решение.

PPF, базирана в Чехия, е телекомуникационен оператор, действащ там, в България, Унгария и Сърбия чрез Yettel, и в Словакия чрез O2. Тези дейности включват телекомуникационни компании и основната инфраструктура. PPF обслужва над 10 милиона клиенти в сектора.