Разследване на "Дневник" показва, че от 8-те кандидати, преминали цедката за 8 свободни места във Върховния административен съд (ВАС), 6 първо са били командировани там от председателя Георги Колев. Методът на командироване е един от най-критикуваните в съдебната система, защото се смята, че чрез него може да се решава кариерата на "удобни" (или съответно - "неудобни") прокурори и съдии, като административният ръководител не подлежи на контрол за решенията си и няма кариерни конкурси.

На 16, 17 и 19 февруари 2015 г. се проведоха събеседвания с допуснатите 33 кандидати за 8-те свободни длъжности на титулярен съдия. В петък - 20-и, ВСС обяви осмицата на преминалите. 

Преди това "Съдебни репортажи писа, че в 5-членната комисия, която прави избора, повечето са близки на председателя на ВАС Георги Колев.

Върховният административен съд разглежда жалби и протести срещу актове на Министерския съвет, министър-председателя, заместник министър-председателите, министри, ръководители на други ведомства, непосредствено подчинени на Министерския съвет, актове на Висшия съдебен съвет, на Българската народна банка, на куп регулаторни органи и др. 

Ето и откъс от биографиите на осмината, извадени от "Дневник":

Пламен Петрунов е завършил школата в Симеоново, също като председателя на ВАС Георги Колев, през 1990 г., като през 1991 г. е назначен за районен съдия в Стара Загора. От 2007 г. е председател на Административния съд в Стара Загора, а през април 2014 г. е командирован във ВАС от Георги Колев.

През август 2014 г. съпругата на съдия Петрунов - Димитринка, е назначена от служебния премиер Георги Близнашки за областен управител на Стара Загора. Преди да бъде назначена на поста, Петрунова е адвокат в Стара Загора, като справка в сайта на ВАС показва, че до 2013 г. е представлявала свои клиенти пред върховната административна инстанция. В момента съдия Петрунов е в III отделение на ВАС, където се разглеждат дела с предмет държавна и общинска собственост, местното самоуправление, заповеди на областни управители и т.н.

Емилия Георгиева е възпитаник на Бургаския свободен университет. От съдия в Административен съд - Пазарджик през март 2014 г. е командирована във ВАС от Георги Колев. 

Калина Арнаудова от началото на 2007 г. е назначена в Административния съд - София град (АССГ). През март 2014 г. е командирована със заповед на председателя на ВАС Георги Колев за върховен съдия. 

Албена Радославова е работила като юрисконсулт в общинския съвет в Елин Пелин, след това е адвокат в София и съдия в Административния съд - София област. През септември 2011 г. е командирована от съдия Георги Колев във ВАС. 

Мирослава Керимова е била съдия в Административния съд - София област. През 2012 г. е командирована в същия съд, но на София-град, впоследствие печели конкурс там, а през март 2014 г.пак е командирована - този път от Георги Колев във ВАС.

Сред най-известните в осмицата е Аглика Адамова, която в началото на 2015 г. от АССГ бе командирована от Георги Колев във ВАС. През март 2014 г. Аглика Адамова отмени отказ на ВСС да предостави информация относно магистратския статут на Делян Пеевски. През лятото на същата година тя беше номинирана за служебен зам.-министър на правосъдието, но след серия медийни публикации, насочени срещу баща й (ректора на Свищовския университет Величко Адамов), служебният премиер Георги Близнашки отказаа да я назначи. Тогава в нейна защита застанаха над 1100 съдии и служебни служители. 

Петя Желева е възпитаник на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" и е съдия в Административния съд - Хасково. 

От другите кандидати - освен възпитаник на Бургаския свободен университет и "Симеоново" с диплома, смятана за екзотична, е и съдия Василка Шаламанова - възпитаник на Югозападния университет в Благоевград.

Предстои изготвяне на становища от Комисия професионална етика и превенция на корупцията при ВСС за притежаваните от кандидатите нравствени качества