И рече Господ: „Махнете се от мене всички, които вършите беззаконие“ (Пс. 6:9)... Обаче тогава излезе адвокат Ина Лулчева и извади документи, че Брендо вече твърде дълго си чака присъдата – докато Господ се натутка с организирането на Страшния съд. Което нарушава Конвенцията за правата на човека, още няколко псалома и 2-3 тълкувателни решения на български съдии. След което доказа, че последните имат по-висока стойност от присъдите на италианските магистрати, Интерпол и Откровението на св. Йоан Богослов, взети заедно. Особено, като се има предвид, че половината текстове от Откровението са отпаднали поради давност, което е в явна полза на подзащитния.


Господ разгледа документите, премисли и рече: „Дерзай, чедо, прощават ти се греховете!“ (Мат. 9:2). И отиде си Брендо вкъщи. И сред многото държави и народи, пръснати по света, останаха само Ватиканът, Демократична република Конго и още 2-3 да не го търсят за наркотрафик. 


„Не бой се никак от онова, което има да претеглиш. Ето, дяволът ще хвърли някои от вас в тъмница“ (Откр. 2:10), обосноваха решението си българските съдии, след като освободиха ВИП арестанта. „Праведният чрез вярата си ще бъде жив“ (Авак. 2:4), помисли си Брендо, като се поуспокои вкъщи. Стига да знаеш в какво да вярваш - в българското правосъдие.

И надигнаха се много народи - Шенгенски и не само, срещу благочестивия и православен български съд. И се чу шум като от... евродоклади.