Проверка на Министерството на здравеопазването е установила, че в складовете на дистрибуторската мрежа има достатъчно количества инсулин, съгласно нуждите на населението, обявиха от пресцентъра на ведомството. В същото време пациенти от цялата страна сигнализират, че нямат откъде да си набавят медикаментите за терапията.

Във връзка с появилите се оплаквания ресорното министерство е изискало информация от притежателя на разрешението за употреба. По негови данни той е изпълнил стриктно ангажимента си за доставка, а за април е осигурил дори 25% допълнителни количества като резерв.

"При подадени сигнали за липса на инсулини в конкретна аптека, на място ще бъде извършена проверка", съобщават още от здравното ведомство.

Според пациентските организации, които са сигнализирали за постъпилите оплаквания, причината е в съществуващия паралелен износ на лекарства. Дистрибуторите задържат количества по складовете, за да ги продадат на по-високи цени в други европейски държави, тъй като у нас цените на медикаментите са най-ниски. По същия начин често се постъпва и с други лекарства - например за астма, анемия, някои онкологични заболявания и шизофрения. Парадоксът е, че подобна покупкопродажба е разрешена не само от българското законодателство, но се толерира дори от европейските директиви за свободно движение на стоки.

"Доскоро режимът за инсулините и другите медикаменти беше уведомителен към Изпълнителната Агенция по лекарствата и той даваше възможност на ИАЛ да отказва износ при недостиг на българския пазар. Но през януари 2015 г. Конституционния съд премахна това условие", разяснява в официално становище по въпроса Пенка Георгиева, председател на Пациентски организации "Заедно с теб".

Според организациите за защита правата на пациентите създадената ситуация застрашава живота и здравето на българските граждани, затова настояват по случая да се намеси прокуратурата.