Синдиците на Корпоративна търговска банка са издействали запор върху акциите на дружеството "Елит Петрол-Ловеч", което е собственик на 124 бензиностанции на веригата "Петрол", показват данни в Търговския регистър по партидата на дружеството.

Запорът е наложен от Търговско отделение на Софийски градски съд на 19 май. С акциите на дружеството е обезпечен иск на КТБ към фирмите "Арвен", "Елит Петрол" и "Нафтекс Петрол" на обща стойност $52 999 031,79.

В края на 2013 г. тогава още действащата КТБ придоби мажоритарна собственост върху "Петрол", като пое задълженията на компанията. След поставянето на банката под особен надзор предприятията от групата на холдинга преминаха под контрол на свързани с бизнесмена Гриша Ганчев дружества. Гриша Ганчев е и председател на управителния съвет на компанията.

"Елит Петрол" притжава бензиностанциите на веригата, а "Нафтекс Петрол" дистрибутира горивата. 

"Елит Петрол-Ловеч" е собственост на "Елит Петрол", но върху неговите акции е вписан особен залог в полза на дружеството "Кристъл Асет Мениджмънт". "Елит Петрол-Ловеч" беше създадено на 20 януари 2015 г., като в неговите активи са вписани 124 бензиностанции с марката "Петрол".