Предложението за създаване на еднодневни трудови договори за работниците в селското стопанство, които се наемат сезонно, беше окончателно одобрено от народните представители. Промените в Кодекса на труда бяха подкрепени на второ четене от 118 депутати, 15 гласуваха "против", а четирима се въздържаха.

Новите текстове ще се прилагат предимно в сектор "Растениевъдство" за прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци и розов цвят. Но ако практиката се окаже успешна, ще започне да се прилага и за останалите видове сезонна работа.

Договорите са подходящи за работници без специална квалификация и ще им осигуряват прехрана за не повече от 90 календарни дни годишно. Прослуженото време няма да се признава за трудов стаж, а хората ще се осигуряват само за здраве, за трудови злополуки и за пенсия. Никой няма да губи помощите си за безработица, но при злополука ще получава обезщетения само за срока на еднодневните си договори, т.е. не по-дълго от 90 дни. Работодателите пък няма да са длъжни а обявяват договорите пред Националната агенция по приходите. Правилата за предоставянето, регистрирането и отчитането на еднодневните договори, ще бъдат описани в наредба на Министерството на труда и социалната политика.

Според първоначалните сметки новите трудови взаимоотношения ще налеят до 19.2 млн. лв. повече от осигуровки и поне 5.3 млн. лв. допълнително от данъци годишно. Предвидено е схемата да се прилага до края на 2015-а и ако се окаже успешна, догодина да се разшири и за други дейности.

Очаквайте подробности.