Сборникът Фантазиращото животно на видния испански философ, есеист и хуманист Хосе Ортега-и-Гасет (изд. Изток-Запад) съдържа 3 от представителните за ортеговата философска мисъл студии, които не са издавани на български език до този момент. Книгата поставя началото на новата поредица „Hispanica“, посветена на водещи изследвания в областта на испаноезичната хуманитаристика.

Текстовете са от периода на философска зрелост за Ортега-и-Гасет – по това време той вече е приключил конструирането на собствената си философия. Затова текстовете във Фантазиращото животно са не просто три от многобройните есета на ерудита, а представителни за ортеговата философска мисъл студии.

Както справедливо отбелязва авторът на предговора към българското издание и водещ редактор на поредицата Лазар Копринаров: това са три студии - "своеобразен синопсис на основните теми и идеи във философията на Ортега-и-Гасет“.     

Макар и сравнително кратки, трите студии обобщават ключови теми и тези на Ортега-и-Гасет. В тях авторът разглежда човека като природна аномалия, а фантазирането - като неотменимо условие за преодоляването на тази аномалия. Испанският философ засяга също и темата за техниката като начин за спогаждането между природата и човека и поглежда историята като естеството на човека, историческият разум като наративен разум, а вярванията - като онова, което не се мисли, докато човек мисли, но без което е невъзможно мисленото.

PS: Ако сте стигнали до тази част на текста, значи сте изкушен читател. Затова ще обясним следното: съзнаваме, че прочитането дори на краткото ревю на тази книга може да натовари читателския мозък повече, отколкото на читателя му се иска. Но я си представете какво е да прочетете самите есета!

Нека наречем това представяне на сложна философска книга в Клуб Z тест, опит, проба. Според индивидуалните влизания в ревюто ще решим дали има смисъл да публикуваме още подобни. Вече вероятно на всички е ясно, че в нашия сайт ревюта на чалга албуми няма да има. Дали ще има на книги - зависи. Като, разбира се, си даваме сметка и че чалгата и философията са две крайности по релацията "адски тъпо - хипер умно", а ние не сме издание на крайностите, все пак.

PPS: Накрая, само между другото, ще припомним, че Хосе Ортега-и-Гасет е един човек, а не двама-трима, както биха си помислили някои...