Комисията за защита на конкуренцията разреши на ДПС депутата Делян Пеевски и на майка му да Ирена Кръстева да купят "Канал 3". Решението на антимономолния орган е взето на закрито заседание на 01.09.2015 г. 

Според становището на ведомството, което от 2004 г. досега неизменно се ръководи от Петко Николов, за придобиването на телевизията няма никакви пречки, тъй като приходите на кабеларката за миналата година са под 3 милиона лева, а общият оборот на двете компании, участващи в сделката е под 25 милиона лева. Това по презумпция изключвало хипотезата, че концентрацията уврежда пазарната среда.  В решението се казва, че за такива сделки изобщо не е необходимо да се иска предварително разрешение.

В преписката по казуса се уточнява, че на 21.08.2015 г. в КЗК e постъпило уведомление (ВХР-1497/21.08.2015 г.), във връзка с намерението на „Нова Българска Медийна Група Холдинг“ ЕАД да придобие 100% от капитала на „Елит Медиа България“ ЕООД.

От антимонополното ведомство е поискано да се произнесе, че сделката не представлява концентрация на търговска дейност и тя да бъде разрешена безусловно, тъй като тя нямало да доведе до установяване или засилване на господстващо положение или до негативен ефект върху конкурентната среда. 

КЗК е поканила всички заинтересовани лица да представят в седемдневен срок становища относно ефекта от сделката, но в този срок не е постъпило нито едно статовище от засегната медия, пише в решението на антимонополното ведомство.

В решението е записано, че придобиващата компания „Нова Българска Медийна Група Холдинг“ ЕАД контролира фирмите „Монитор“ ЕООД, „Телеграф“ ЕООД, „Експрес БГ“, „Пресмаркет“ ЕООД, „Компакт - Меридиан“ ЕООД, „Политика Днес“ ЕООД и „Издателска къща Борба“ АД. 

В същото време „Балканска медийна компания“ ЕАД, освен върху участника в концентрацията („Нова Българска Медийна Група Холдинг“ ЕАД), упражнява едноличен контрол и върху „Престрафик“ ЕООД, „Пресмаркет 1“ ЕООД, „Балра“ ЕООД, „Си Ди Дивелопмънтс 1“ ЕАД, „ДАМ“ ЕООД.

Преди седмица справка в Търговския регистър показа, че бизнесите на Делян Пеевски започват да излизат на светло. Първо майка му Ирена Кръстева му прехвърли 50 процента от фирмата, издаваща вестниците "Монитор" и "Телеграф", а след това и върху дялове в три новосъздадени компании, едната от които се оказа собственик на 5% от капитала на "Булгартабак".

Пуснаха се и слухове, че младият успял мъж ще напусне политиката, които обаче засега не са намерили потвърждение.