Article_top

Слава Аначкова

Създаването на Национална аптечна карта и фиксирането на максимален брой аптеки във всяка област на страната ще спре отварянето на нови обекти и ще сложи край на свободната конкуренция на пазара, алармираха от Асоциацията на собствениците на аптеки. Протестът им касае подготвяните промени в Закона за лекарствените средства в хуманната медицина, които все още са в работен вариант и не са публикувани официално, но вече предизвикват остро недоволство в бранша.

"Говорим за скандален законопроект, защото подобна регулация на търговията на дребно с лекарства никога не е съществувала досега на свободния пазар", заяви председателят на асоциацията Николай Костов.

Спорните текстове предвиждат Националната аптечна карта да определи не само от колко точно аптеки се нуждае всеки район на страната, но и какво да бъде разстоянието между тях. Критериите ще бъдат описани в специална методика на Изпълнителната агенция по лекарствата и ще въвеждат редица нови изисквания за планираните и вече съществуващи обекти. Идеята е новите регулации да гарантират равен достъп до лекарства дори в малките населени места и да елиминират съществуващата практика аптеките да се роят предимно в големите градове.

Представителите на бизнеса обаче се опасяват, че промените ще бъдат използвани за елиминиране на конкуренцията в близост до конкретни аптеки. Причината е, че потребността от търговци на дребно по области и общини ще се определя от специална комисия, в която ще има прекалено много представители от Българския фармацевтичен съюз, които също са собственици на аптеки. С други думи, група хора с интереси в бранша ще определя кои търговци да останат на пазара и кои да го напуснат или да се преориентират към населени места с недостиг на аптеки.  

"Естествено, че има конфликт на интереси. Така предложените промени в закона всъщност са легализирано през държавата картелно споразумение. Проектът не е насочен към потребителите, а към обслужване на определени интереси в бранша", коментира още Костов.

По думите му при подобна схема е твърде вероятно да се създадат и благоприятни условия за редица корупционни практики.

"Ако желаещите за отваряне на нова аптека са трима, а в дадения район е определено да има само една, кой ще получи правото да работи? Естествено, че който плати най-много", отговаря сам на опасенията си Костов. 

Възможно е също да започне масова покупко-продажба на лицензи, където също могат да се завъртят нерегламентирани плащания.  Когато за придобиването на разрешително за търговия с медикаменти има нормативни ограничения, такова обикновено се купува от малки аптеки пред фалит, но на цената на доста лобистки игри. Във Франция, например, цената на лиценза понякога се равнява на половината оборот на една аптека, което в реална стойност е около 600-700 хил. евро. Колкото и пари да се дадат обаче, те няма да гарантират по-добро обслужване на пациентите, категорични са от асоциацията.

"Ще пазарувате от лошо работещи аптеки, защото те ще бъдан гарантирани на пазара и не качеството, а количеството ще бъде определящо", опасяват се фармацевтите.

Другата битка е кой да работи в аптеките след като националната карта влезе в сила, а основният спор е между магистър-фармацевтите и бакалаврите по специалността. Магистрите отдавна искат пълна власт при търговията с лекарства и засега успяват да сведат бакалаврите до обслужващ персонал. В момента вторите нямат право да отварят аптека, да бъдат управители или сами да отпускат медикаменти по здравна каса. В същото време броят на магистрите у нас е крайно недостатъчен и се предполага, че фиксирането на конкретен брой аптеки по области с добро отстояние една от друга напълно ще ги устройва, защото ще им гарантира сигурна работа и доходи. Освен това законопроектът предвижда "заварено положение" за съществуващите обекти и годишна актуализация на аптечната карта, което на практика ще улесни разпределянето на "правилните" аптеки.

За да не се дава път на порочни практики, от Асоциацията на собствениците на аптеки предлагат проблемът да бъде решен със създаване на правна възможност за откриване на филиали или т. нар. мобилни обекти за търговия с лекарства.

"Филиалът е решение, защото може да се управлява от помощник-фармацевт и не е необходимо да работи целодневно. Издръжката му може да се свие допълнително, ако общините също участват и предоставят безвъзмездно свои помещения за целта", даде идея Красимир Славчев от организацията.

Ако проектозаконът не претърпи корекции до официалното си публикуване и влизането за обсъждане в Народното събрание, собствениците на аптеки ще сезират Комисията за защита на конкуренцията, както и Конституционния съд, който вече се е произнасял по подобни казуси. В краен случай жалби ще бъдат подадени и до Европейската комисия заради ограничаване на стопанската инициатива и свободното движение на стоки и услуги.

 

 
Снимка БГНЕС

Създаването на Национална аптечна карта и фиксирането на максимален брой аптеки във всяка област на страната ще спре отварянето на нови обекти и ще сложи край на свободната конкуренция на пазара, алармираха от Асоциацията на собствениците на аптеки. Протестът им касае подготвяните промени в Закона за лекарствените средства в хуманната медицина, които все още са в работен вариант и не са публикувани официално, но вече предизвикват остро недоволство в бранша.

"Говорим за скандален законопроект, защото подобна регулация на търговията на дребно с лекарства никога не е съществувала досега на свободния пазар", заяви председателят на асоциацията Николай Костов.

Спорните текстове предвиждат Националната аптечна карта да определи не само от колко точно аптеки се нуждае всеки район на страната, но и какво да бъде разстоянието между тях. Критериите ще бъдат описани в специална методика на Изпълнителната агенция по лекарствата и ще въвеждат редица нови изисквания за планираните и вече съществуващи обекти. Идеята е новите регулации да гарантират равен достъп до лекарства дори в малките населени места и да елиминират съществуващата практика аптеките да се роят предимно в големите градове.

Представителите на бизнеса обаче се опасяват, че промените ще бъдат използвани за елиминиране на конкуренцията в близост до конкретни аптеки. Причината е, че потребността от търговци на дребно по области и общини ще се определя от специална комисия, в която ще има прекалено много представители от Българския фармацевтичен съюз, които също са собственици на аптеки. С други думи, група хора с интереси в бранша ще определя кои търговци да останат на пазара и кои да го напуснат или да се преориентират към населени места с недостиг на аптеки.  

"Естествено, че има конфликт на интереси. Така предложените промени в закона всъщност са легализирано през държавата картелно споразумение. Проектът не е насочен към потребителите, а към обслужване на определени интереси в бранша", коментира още Костов.

По думите му при подобна схема е твърде вероятно да се създадат и благоприятни условия за редица корупционни практики.

"Ако желаещите за отваряне на нова аптека са трима, а в дадения район е определено да има само една, кой ще получи правото да работи? Естествено, че който плати най-много", отговаря сам на опасенията си Костов. 

Възможно е също да започне масова покупко-продажба на лицензи, където също могат да се завъртят нерегламентирани плащания.  Когато за придобиването на разрешително за търговия с медикаменти има нормативни ограничения, такова обикновено се купува от малки аптеки пред фалит, но на цената на доста лобистки игри. Във Франция, например, цената на лиценза понякога се равнява на половината оборот на една аптека, което в реална стойност е около 600-700 хил. евро. Колкото и пари да се дадат обаче, те няма да гарантират по-добро обслужване на пациентите, категорични са от асоциацията.

"Ще пазарувате от лошо работещи аптеки, защото те ще бъдан гарантирани на пазара и не качеството, а количеството ще бъде определящо", опасяват се фармацевтите.

Другата битка е кой да работи в аптеките след като националната карта влезе в сила, а основният спор е между магистър-фармацевтите и бакалаврите по специалността. Магистрите отдавна искат пълна власт при търговията с лекарства и засега успяват да сведат бакалаврите до обслужващ персонал. В момента вторите нямат право да отварят аптека, да бъдат управители или сами да отпускат медикаменти по здравна каса. В същото време броят на магистрите у нас е крайно недостатъчен и се предполага, че фиксирането на конкретен брой аптеки по области с добро отстояние една от друга напълно ще ги устройва, защото ще им гарантира сигурна работа и доходи. Освен това законопроектът предвижда "заварено положение" за съществуващите обекти и годишна актуализация на аптечната карта, което на практика ще улесни разпределянето на "правилните" аптеки.

За да не се дава път на порочни практики, от Асоциацията на собствениците на аптеки предлагат проблемът да бъде решен със създаване на правна възможност за откриване на филиали или т. нар. мобилни обекти за търговия с лекарства.

"Филиалът е решение, защото може да се управлява от помощник-фармацевт и не е необходимо да работи целодневно. Издръжката му може да се свие допълнително, ако общините също участват и предоставят безвъзмездно свои помещения за целта", даде идея Красимир Славчев от организацията.

Ако проектозаконът не претърпи корекции до официалното си публикуване и влизането за обсъждане в Народното събрание, собствениците на аптеки ще сезират Комисията за защита на конкуренцията, както и Конституционния съд, който вече се е произнасял по подобни казуси. В краен случай жалби ще бъдат подадени и до Европейската комисия заради ограничаване на стопанската инициатива и свободното движение на стоки и услуги.

 

Коментари

Анонимен's picture
Анонимен

Не знам кой от какво се опасява, но това, което е виждам е - аптека на всеки 10 метра.

s.anachkova

Аптеките може и да са много, но щом ги има, значи имат от какво да се хранят. Търсенето определя предлагането, както е на свободния пазар. И ако държавата реши по административен път да премахне работещи обекти, не съм сигурна дали това няма да се отрази негативно именно на болния българин. Ако всички вкупом ще обикаляме в търсене на аптека, защото картата е казала разстоянието между тях да е поне клометър, здраве му кажи!
Анонимен's picture
Анонимен

http://bultimes.com/blog/organizatsiya-na-soros-snabdyava-bezhantsite-sas-spetsialno-rakovodstvo-video/ ето олигофренските американци, как ги насърчават
Анонимен's picture
Анонимен

Мамин има ли собственост във фармацевтиката? Не ми се вярва да е оставил такова апетитно парче без да се облажи, ама нищо не се спряга никъде по този въпрос.
Анонимен's picture
Анонимен

V.V.

Аптеките не се финансират с публични средства. Броят и местоположението им трябва да се определя само от пазара! Какви са тия топли чувства към социализма!
Анонимен's picture
Анонимен

Ами едни наши хора не са доволни от конкуренцията.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Къде ще почивате през лятото?