534 хил. души са заличени от избирателните списъци за местния вот, защото не отговарят изцяло на принципа за уседналост. Това каза регионалният министър Лиляна Павлова по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос от народния представител Петър Славов.Според Изборния кодекс уседналостта за местния вот е 6 месеца.

Павлова обаче призна, че проверката за пререгистрациите на хора, направена малко преди да изтече срокът за уседналостта, на практика се е провалила. От около 180 000 пререгистрации само 1774 са установени като противоречащи на закона. Това е под 1%.

"На много места е видимо, че регистрациите са предизборни, но законът формално е спазен", каза Павлова.

Според регионалния министър законовите промени, направени от депутатите в тази насока. не са били достатъчно ефективни. Павлова обясни, че новите текстове не са дали достатъчно правомощия на регионалното министерство и на ГРАО да извършват контрол. Големите правомощия са били дадени на общините, част от които откровено са отказали да направят проверки.